Innhold nummer 3/2017

Leder

Christine Henriksen

Kjære leser

Artikler

Charlotte Schultz Tøssebro Elise Moltzau Wanderås Johan Fernø

Naturlige dreperceller i fettvev og deres potensielle rolle i utvikling av type 2 diabetes

Tina Bardosen Nysether Catrine Vik Laura Terragni Kjell Sverre Pettersen

Beskrivelser av måltidsstruktur og måltidstilbud overfor ungdom i barnevernsinstitusjoner i Norge

Marianne Hope Abel Anne Lise Brantsæter Lisbeth Dahl Liv Elin Torheim Ahmed Ali Madar Helle Margrete Meltzer

Jodsituasjonen i Norge – Et akutt behov for tiltak

Samira Lekhal

Barn med alvorlig fedme – utredning, behandling og oppfølging

Kathrine Marthinsen

Smaksverkstedet; der barna får leke med maten

Ane Sørlie Kværner Thomas Olsen Karianne Svendsen

Hvilken betydning har kolesterolnivå i begynnelsen av livet?

Vegard Lysne

Glimt fra den 11. internasjonale konferansen om homocystein og enkarbonmetabolisme i Århus

Anette Norsett-Carr Linn Bøhler

Sykelig overvekt – mer enn bare for mye mat og for lite mosjon

Erik Arnesen

Ny rapport om mettet fett: Reaksjoner på rapporten

Hanne J. Juul Hugo Nilssen Ingvild Paur Lene Thoresen Randi J Tangvik

Ernæring og pasientsikkerhet

Lene Thoresen Hanne J. Juul Hugo Nilssen Ingvild Paur Ole Kristian H. Furulund Randi Tangvik

Melde avvik innen ernæring og varsle alvorlig hendelser – hvorfor og hvordan?

Hugo Nilssen Hanne J. Juul Lene Thoresen Ingvild Paur Randi J. Tangvik

nutritionDay er revidert og bedre egnet til å evaluere kvaliteten på ernæringsbehandlingen

Hugo Nilssen

Oppfordring til deltagelse på nutritionDay (nD) 9. november 2017

Thomas Olafsen Karianne S vendsen

Slik får du napp hos pressen

Christine Henriksen

Grunnleggende ernæringslære

Faste sider

Christine Henriksen

Nytt fra ernæringsforskningen

Kristel Hoel

Nytt fra NFE

Kristine W. Johansen

Nytt fra KEFF

Møter

Malnutrita