Innhold nummer 2/2017

Leder

Erik Arnesen

Kjære leser

Artikler

Daniel Bieniek

Bioaktive fytokjemikalier i fullkorn og mulige fysiologiske virkningsmekanismer

Ingrid Revheim Marion Kusche-Gullberg

Syndekan-3 si rolle i appetittregulering og energibalanse

Siv Kjølsrud Bøhn

Farmen i tarmen

Gry Hay Bodil Blaker

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021

Knut Ivar Karevold Samira Lekhal Helena Slapø

Hvordan påvirke forbruker til å velge sunnere mat?

Wenche Barth Eide

Utfordringer i lys av FNs tiår for ernæringstiltak 2016–2025

Bente Øvrebø

Årets KEF

Christine Henriksen

Ny oppskrift på KEFF-konferansen

Ida Marie Pedersen

Sterkere – fra trent til veltrent

Nina Johansen

Nytt om plantebaserte kosthold

Faste sider

Christine Henriksen

Nytt fra ernæringsforskningen

Kristel Nes Hoel

Nytt fra NFE

Kristine Wingård Johansen

Nytt fra KEFF

Malnutritia!

Møter

Masteroppgaver og disputaser