Innhold nummer 1/2017

Leder

Christine Henriksen

Kjære leser

Artikler

Erik Arnesen

Bruk av kosttilskudd og legemidler hos en gruppe personer over 50 år

Siv Kjølsrud Bøhn

Farmen i tarmen

Marianne Molin

Verdt å vite om arsen i sjømat og ris

Vegard Lysne Thomas Olsen

Konfidensintervaller – hva kan de fortelle deg?

Karianne Svendsen

Forskningsopphold ved Universitetet i Minnesota

Ingrid Mee Hushoft

Vi kan ikke sove nå

Ida Marie Pedersen

International Sports & Exercise Nutrition Conferanse (ISENC) 2016

Kristine Stray Aurdal

Behandling af irritabel tarmsykdom – i et diætetisk perspektiv

Linda Kornstad Nygård

Matombringing eller matomsorg?

Vibeke Østberg Landaas Janne Anita Kvammen.

Svakheter ved Retningslinje for spedbarnsernæring 2016

Birger Svihus

Er fullkorn uspiselig for den overvektige?

Faste sider

Christine Henriksen

Nytt fra ernæringsforskningen

Martine Staib

Nytt fra NFE

Kristine Wingård Johasen

Nytt fra KEFF

Møter

Malnutritia!

Masteroppgaver og disputaser