Innhold nummer 4/2016

Ekta Therese Nordnes Elisabeth Lind Melbye Ingeborg Pedersen Mona Bjelland

Hva betyr kjønn, foreldres utdanningsnivå og foreldrepraksis for ungdommers inntak av ulike typer drikke?

Linn Bøhler

Ingvar Hjermann og historien om Oslostudien

Lars Axelsson

Rakfisk – særnorsk delikatesse til jul

Thomas Olafsen Karianne Svendsen

5 tips til å bli en klikkvinner

Leder

Erik Arnesen

Kjære Leser

Artikler

Ekta Therese Nordnes Elisabeth Lind Melbye Ingeborg Pedersen Mona Bjelland

Hva betyr kjønn, foreldres utdanningsnivå og foreldrepraksis for ungdommers inntak av ulike typer drikke?

Linn Bøhler

Ingvar Hjermann og historien om Oslostudien

Lars Axelsson

Rakfisk – særnorsk delikatesse til jul

Thomas Olafsen Karianne Svendsen

5 tips til å bli en klikkvinner

Karianne Svendsen

Glimt fra verdens største hjerte–kar–konferanse

Gry Hay

Ny Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Stine Nordhagen

«Smart på mat» – et tilbud til skolene

Vegard Lysne Thomas Olsen

Veiledende eller villedende? En simulert studie

Ane Sørlie Kværner

Umami og molekylær gastronomi

Erik Arnesen

Fytat og jernstatus

Kirsti Wettre Brønner Sigrid Toft Fløystad

Strenge regler stopper innovasjon i matvarehylla

Ida Marie Pedersen Martine Staib

Sammendrag fra NFEs høstseminar 2016

Helle Margrete Meltzer

«Spiselig» av Birger Svihus

Cecilie Kjeldsberg

Erfaringer som praktikant ved Helen Keller International

Christine Henriksen

Nytt fra ernæringsforskningen

Faste sider

Møter i Norge

Møter i Utlandet

Malnutritia

Martine Staib

Nytt fra NFE

Kristine Wingård Johansen

Nytt fra KEFF

Masteroppgaver

Doktorgradsdisputaser:

Doktorgradsdisputaser: