International Sports & Exercise Nutrition Conferanse (ISENC) 2016

Det var duket for 5-års jubileum da Newcastle University ønsket velkommen til ISENC 2016 før jul i fjor. Konferansen gikk over 3 dager fra 19.–21.desember, og to hovedtemaer stod på programmet; ernæring og idrettsprestasjon og fysisk aktivitet og helse.

Daglig leder for ernæringsavdelingen i Olympiatoppen Ina Garthe i aksjon på ISENC 2016. Foto: Silje Marte Hollekim-Strand

Ernæring og idrettsprestasjon inkluderte ulike aspekter i relasjon til å optimalisere prestasjon og restitusjon. Blant temaene var: karbohydratanbefalinger i teori og praksis, ernæring under ekstreme fysiske anstrengelser (som Tour de France), energitilgjengelighet, samt kosttilskudd og dopingkontroll. Det andre hovedtemaet, fysisk aktivitet og helse, dreide seg om betydningen av trening og kosthold ved diabetes type 2, metabolsk helse, aldring, tarmhelse og appetittregulering.

Ina Garthe, PhD i idrettsfysiologi, IOC Sports Nutrition Diploma og daglig leder for ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen, var en av konferansens sentrale aktører. Hun var involvert i både foredrag, synopsier og paneldiskusjoner. Garthe snakket blant annet om ernæring etter skade og under rehabilitering og om hvordan Olympiatoppen arbeider med idrettsernæring i praksis. Et av hennes hovedbudskap var at «lav energitilgjengelighet» (energi til å opprettholde biologiske prosesser etter at energi benyttet til trening og fysisk aktivitet er trukket fra) også forekommer blant menn og utøvere med normal BMI og fettprosent, og at utøvers helse og prestasjon vil svekkes både på kort og lang sikt hvis ikke dette oppdages tidlig. Garthe fortalte også om implementering av et sertifisert kosttilskuddsprogram innen toppidretten i Norge.

På konferansen deltok hele 320 deltagere fra 34 ulike land. Mange jobbet med toppidrettsutøvere på nasjonalt og/eller klubbnivå innen et bredt spekter av idrettsgrener. Fra Norge deltok Olympiatoppen representert ved Ina Garthe, Anu Koivisto, Siri Marte Hollekim-Strand, Morten Mørland, André Bauman, Kristin Lundestad, Oddveig Drøpping, Elisabeth Birkeland og Lise Marie Brandstadmoen, samt undertegnede. ISENC konferansen passer for de som interesserer seg for eller jobber med idrettsernæring eller kombinasjonen av ernæring og fysisk aktivitet/trening i praksis. Konferansen kan være nyttig, enten man jobber med forebygging og behandling av livsstilssykdommer eller med mosjonister og idrettsutøvere

.