Nytt fra NFE

Kjære medlemmer!

Styret i NFE starter året med å planlegge årsmøtet 13. mars 2017. Flere styreverv er til valg, inkludert vervet som styreleder, og vi håper at vi også i år får et nytt styre med mye pågangsmot og engasjement til å ta over den gode jobben foreningen gjør. Selv om det å være styremedlem i NFE innebærer en del arbeid ved siden av en ordinær jobb, har det vært svært lærerikt og engasjerende, og jeg har blitt kjent med mange hyggelige ernæringsfolk. Etter 5 år i styret (ett år som nestleder og ett år som leder) takker jeg nå for meg og for tilliten dere har vist meg i min periode som leder. Jeg er sikker på at dere medlemmer kommer til å velge et godt, nytt styre på årsmøtet.

Et av styrets hovedmål er å bidra til å være en faglig og sosial møteplass for våre medlemmer. I den forbindelse har vi invitert professor Anna Haug fra NMBU til å holde et foredrag om ernæringssammensetningen i dyrefôr og dets påvirkning i matproduksjon på kommende årsmøte. Det er ekstra hyggelig at hun har takket ja til å holde foredrag for oss siden hun også er NFE-medlem. Vi i styret håper å se dere på årsmøtet!

De siste årene har NFE og NSE byttet på å arrangere høstseminar. I år står NSE som arrangør av høstseminaret og NFE-medlemmene får som vanlig delta til medlemspris. Vi håper mange planlegger å delta! NFE har satt seg som mål å arrangere nettverksmøte for våre medlemmer de årene vi ikke står som arrangør av høstseminaret. Forrige nettverksmøte var veldig vellykket, men det var dessverre lav deltakelse. Likevel har medlemsundersøkelsen vist at dette er et ønsket tiltak, og vi tar derfor sikte på å arrangere et nettverksmøte i år også.

Jeg takker alle styremedlemmer for et konstruktivt samarbeid i 2016, og ønsker nytt styre lykke til!

På vegne av styret i NFE

Martine Staib