Nytt fra KEFF

Nå nærmer det seg konferansetid – KEFF konferanse arrangeres 13. mars! Det er første gang styret selv står for arrangementet, som har en annen form i år. Konferansen avvikles i løpet av en dag, og det er medlemmene selv som bidrar til programmet i form av foredrag og postere. Styret er glade for at det er rekordmange påmeldte dette året.

Programmet for konferansen er klart og er lagt ut på www.keffkonferanse.no. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Vi er stolte av å kunne presentere så mange flinke kollegaer og gleder oss til en variert og spennende dag.

Et av KEFFs egne medlemmer ble nylig valgt inn i en nyopprettet EFAD- komite, EFAD Committee for Primary Care. Vi gratulerer Trude B. Mortensen med vervet, og er helt sikre på at hennes innsats i kommunehelsetjenesten vil være til stor nytte for det europeiske miljøet. KEFF har nå medlemmer i to ulike EFAD- komiteer, fra før er Lene Thoresen med i EFAD Professional Practice Committe (PPC).

Vi vil også informere om at Direktoratet for E-helse har etablert faglige referansegrupper vedrørende helsefaglig kodeverk. To kliniske ernæringsfysiologer, Hugo Nilsen og Lene Thoresen, er oppnevnt som representanter i en av gruppene og vil være med på å utvikle det elektroniske kodeverket videre.

KEFF vokser raskt og kan snart ønske medlem nr, 500 velkommen. Det er den senere tid etablert flere nye faggrupper i KEFF. Sist ute er faggruppene for diabetes og for ernæring ved barnefedme. Informasjon om alle ni faggruppene ligger på www.keff.no medlemssidene.

Styret ser frem til å treffe så mange av medlemmene 13. mars! I år vil KEFF også ha en egen stand under konferansen hvor medlemmene kan komme i kontakt med styret.

På vegne av styret

Med vennlig hilsen

Kristine Wingård Johasen