Møter

Norge

30. mars

Lanseringsmøte for rapporten «Hvordan få forbrukerne til å velge sunnere»

Næringslivets Hus, Oslo

http://www.nfe.no/nfeny/wp-content/uploads/2017/01/Invitasjon.pdf

26.-27. april

Nasjonalt Diabetesforum

Gardermoen, Oslo

http://diabetes.no/helsepersonell/kurs-og-konferanser/nasjonalt-diabetesforum/

UTLANDET

6.-8. april

EUROPREVENT 2017

Malaga, Spania

23.-26. april

European Atherosclerosis Society Congress

Praha, Tsjekkia

www.eas2017.com

10.-13. mai

ESPGHAN Annual meeting

Praha, Tsjekkia

http://www.espghancongress.org

14.-18. mai

The 11th International Conference on Homocysteine and One-Carbon Metabolism

Århus, Danmark

http://conferences.au.dk/hcy-onecarb2017/

19.-22. august

IEA World Congress of Epidemiology

Saitama (Tokyo), Japan

http://wce2017.umin.jp/welcome/index.html

9.-12. september

39th ESPEN Congress

Haag, Nederland

http://www.espen.org/the-hague-2017