Glimt fra Nasjonal Idrettsernæringskonferanse 2017

Bilde av årets arrangementskomite og alle foredragsholderne. Fra venstre: Ida Marie Pedersen, Wiley Barton, Hallvar Waage, James Morton, Kevin Tipton, Lars Mæland, Inge Lindseth, Tomas Røen, Fam Lockert og Pia Seeberg. Foto: Marie Bjørnbeth (student ved Bjørknes Høyskole)

Den tredje nasjonale idrettsernæringskonferansen gikk av stabelen fredag 17. november på Lovisenberg i Oslo, hvor nærmere 140 mennesker hadde tatt veien. Konferansen ble i år arrangert av Oikos – Økologisk Norge og Bjørknes Høyskole, med Inge Lindseth, Ida Marie Pedersen og Hallvar Waage i arrangørkomiteen.

Spennende program

Årets program inkluderte totalt ni aktuelle og spennende foredrag fra forskerne Kevin Tipton, James Morton, Anna Melin og Wiley Barton, tidligere elitesyklist Tomas Røen, fysisk trener for alpinlandslaget Lars Mæland, idrettspsykolog Fam Lockert, samt journalist og trener Pia Seeberg. Foredragsholderne belyste et bredt spekter av ulike temaer innen idrettsernæring. Dagen ble avsluttet med en interessant paneldebatt ledet av Martin Norum og Ida Marie Pedersen, der samtlige foredragsholdere ble utfordret både på eget fagområde og samfunnsaktuelle problemstillinger.

Prestasjon og helse

Kevin Tipton, professor ved University of Sterling, åpnet konferansen med å snakke om den nyeste forskningen innen protein og prestasjon. Han trakk blant annet frem forskning relatert til proteintilskudd og muskelproteinsyntese, mulige prestasjonsrelaterte effekter av et proteinrikt måltid før søvn, og at anbefalt proteininntak trolig avhenger av hvilken form for styrketrening som utføres og mengde muskelmasse som engasjeres. Senere samme dag holdt Tipton enda et foredrag, der han denne gangen snakket om ernæringens rolle i relasjon til idrettsskader.

Neste foredragsholder ut var James Morton som er forsker ved Liverpool John Moores University og ernæringsrådgiver for Team Sky (som i fjor vant Tour de France). Morton ga oss et innblikk i hvordan de benytter seg av avansert periodisering av karbohydratinntaket i treningsperioder for å oppnå bedre effekt av treningen og dermed økt prestasjon i konkurranser. Essensen av Morton sitt foredrag var at ikke alle treningsøkter nødvendigvis trenger høy karbohydrattilgjengelighet, og at mange tilpasninger fremmes nettopp ved å begrense inntaket av karbohydrat i forkant. Morton poengterte imidlertid at det fortsatt er viktig å sikre fulle glykogenlagre og god karbohydrattilgjengelighet før sentrale økter og konkurranser hvor man skal prestere best mulig.

Anna Melin, forsker ved Københavns Universitet og ernæringsrådgiver ved Sveriges Olympiske Komité, satte søkelyset på lav energitilgjengelighet blant idrettsutøvere og trakk frem mulig årsaker, risikofaktorer, konsekvenser for helse og prestasjon, samt hvordan vi kan forebygge. Langvarig lav energitilgjengelig påvirker en rekke faktorer, inkludert metabolisme, menstruasjon, beinhelse, immunforsvar, kardiovaskulære parametere, psykologiske faktorer, prestasjon og treningsrespons. Melin forklarte at det ikke er uvanlig med lav energitilgjengelighet blant normalvektige utøvere, og at det er vanskelig å oppdage i praksis. Ifølge Melin er det derfor helt essensielt å forebygge tidlig, ved å implementere evidensbaserte strategier.

Tarmfloraen er et område som er svært lite forsket på innen idrettsernæring. Forsker Wiley Barton trakk frem at mikrobiotaen i tarmen (tarmfloraen) viser interessante sammenhenger med idrettsutøveres prestasjon og helse. Fremtiden vil vise i hvilken grad mikrobioaten er en faktor som er med på å bestemme hvor godt en utøver presterer, og om ulike måter å manipulere tarmfloraen på vil bli viktig for toppidrettsutøvere. Wiley trakk frem at et dårlig kosthold generelt, inkludert ulike tilsetningsstoffer i maten, er den viktigste «trusselen» mot en sunn tarmflora.

Kevin Tipton åpnet konferanse med sitt foredrag om protein og prestasjon. Foto: Marie Bjørnbeth (student ved Bjørknes Høyskole)

Idrettsernæring i et praktisk perspektiv

I årets program hadde arrangørene også avsatt plass til å belyse idrettsernæring fra et mer praktisk perspektiv. Tidligere elitesyklist Tomas Røen ga oss et innblikk i hvor viktig ideell kroppskomposisjon er for syklister, og hvilke ernæringsråd han har fått på veien. Noen av rådene Røen fikk var blant annet «spis minst mulig etter langturer», «kroppen har fett nok, spis protein» og at en fruktdiett kunne hjelpe ham ned i vekt. Røen poengterte at de fleste utøvere har lite ernæringskunnskap, og etterspurte mer bruk av ernæringskompetente personer i idretten som kan bidra med konkrete og praktiske råd.

Lars Mæland, fysisk trener for herrelagets alpinlandslag, ga oss et sjeldent innblikk i hvordan hans utøvere forholder seg til kosthold og ernæring. Alpinister har spesielle utfordringer i kostholdet, fordi prestasjon avhenger av både styrke, fart, utholdenhet, kroppsvekt og god helse. Mæland snakket også om holdninger til og bruk av kosttilskudd på alpinlandslaget, samt kostholdsutfordringer knyttet til de mange reisedøgnene disse utøverne har per år.

Fam Lockert er utdannet idrettspsykolog og samarbeider med en rekke idrettslag og forbund. På konferansen snakket hun om hvordan hun jobber med utøverne i praksis, og om sentrale og praksisnære verktøy som hjelper for å optimalisere ferdighet og prestasjon. Disse verktøyene kan være med å øke bevisstheten rundt egen utvikling, føre til at utøveren oppnår bedre treningsopplevelse og mestring, samt øke kvaliteten på treningen. Lockert forklarte at selv om effekten av mental trening som hovedregel krever dedikasjon og motivasjon over tid, opplever også noen utøvere umiddelbar effekt.

Pia Seeberg gav nyttige innspill på temaet kostholds- og treningsinformasjon i media. Foto: Marie Bjørnbeth (student ved Bjørknes Høyskole)

Ansvarlig og samfunnsaktuelle problemstillinger

Siste foredragsholder ut var journalist og trener Pia Seeberg, som var invitert for å snakke om utfordringer og ansvar knyttet til formidling av kostholds- og treningsinformasjon i media. Seeberg mente at noe av skylden for kostholdsforvirringen i befolkningen er at mange som uttaler seg ikke har fagkompetanse innen ernæring, og at de som faktisk har det ikke er mer på banen. Journalister og ufaglærte som skal uttale seg om kosthold og trening må derfor involvere fagkunnskap i større grad, mens fagpersoner bør være flinkere til å engasjere seg og formidle kunnskap på et mer folkelig språk.

Gjennom hele dagen hadde publikum hatt anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne via appen sli.do, og samtlige foredragsholderne ble derfor utfordret av Norum og Pedersen i paneldebatten på hvert sitt område. I tillegg ble det felles diskusjon omkring ulike samfunnsaktuelle tema innen idrettsernæring. Norum og Pedersen ville vite om personlige trenere burde gi kostveiledning, og hvorfor kostholdet til unge utøvere og utøvere som ikke er på olympisk nivå ikke tas mer alvorlig i Norge.

James Morton gav et spennende innblikk i ernæringsarbeidet i Team Sky. Foto: Marie Bjørnbeth (student ved Bjørknes Høyskole)

Skandinavias største

Nasjonal Idrettsernæringskonferanse 2017 hadde i år deltagerrekord, og det er tydelig at det er behov for å sette idrettsernæring på agendaen. Nasjonal Idrettsernæringskonferanse ønsker å fortsette å vokse og være Skandinavias viktigste møteplass for de som interesserer seg for og jobber med idrettsernæring. Konferansen passer for studenter, forskere, praktikere, utøvere, journalister, støtteapparat og trenere; som jobber med eller interesserer seg for idrettsernæring, som ønsker å holde seg oppdatert, og/eller styrke sitt nettverk innen fagområdet.