Kommentar til Zinöcker og Lindseth

Marit Zinöcker og Inge Lindseth tar for seg et viktig tema innen ernæring og folkehelse og etterlyser mer fokus på bearbeidet mat. Dette er allerede på agendaen. Ved siste oppdatering av de nasjonale kostrådene er det konkretisert en anbefaling om inntak av kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter.

I artikkelen settes det likhetstegn mellom grad av bearbeiding og usunt kosthold. Dette blir veldig unyansert. Det finnes flere eksempler hvor bearbeiding av råvarer gir sunnere produkter ved at dette øker biotilgjengeligheten av næringsstoffer. Forfatterne foreslår en ny merkeordning der mat merkes ut fra grad av bearbeiding. Det kreves mye arbeid for å definere hva som er raffinert, ultra-bearbeidet osv. Hvem skal gjennomføre denne ordningen? Hvem skal «eie» merkeordningen/godkjenning av påstander. Hvem skal definere hva som er «dårlig helse» eller «sunn mat»?

Store aktører i matindustrien gjør mye allerede for å redusere salt, sukker og mettet fett i sine produkter. Mange av disse er med i helseministerens næringslivsgruppe og har signert «intensjonsavtalen for sunnere kosthold» som setter klare mål for mataktørene. I kronikken hevdes det at innovasjoner innen matprodukter kun kommer en liten kjøpesterk forbrukergruppe til gode. Et motstridende eksempel fra virkeligheten er reduksjon av salt i supper fra Toro. Disse spises av en stor del av befolkningen, ikke nødvendigvis veldig kjøpesterke grupper. Dette er selvsagt bare ett lite bidrag, dog i riktig retning.

Myndighetene har valgt en samarbeidslinje som store deler av matindustrien har sluttet seg til. Man kan godt mene at sterkere krutt må til, men bør samtidig anerkjenne at en samarbeidslinje også vil kunne ha visse fordeler ved at man da spiller på lag mot et felles mål.

Norsk Tidsskrift for Ernæring søker to nye redaksjonsmedlemmer

Som en del av Norsk tidsskrift for Ernærings strategiplan for videreutvikling av tidsskriftet, ønsker vi å utvide redaksjonen med to nye redaksjonsmedlemmer. Redaksjonsmedlemmene vil i hovedsak bidra med å skrive og kvalitetssikre artikler for trykk og publisering på nett.

Årlig aktivitet og arbeidsoppgaver

  • Redaksjonen har seks redaksjonsmøter i året. På nåværende tidspunkt avholdes møtene ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Møtene avholdes etter ordinær arbeidstid, typisk i tidsrommet 16-18.  

  • Det utgis fire numre i året. Redaksjonsmedlemmene har som hovedregel ansvar for mist en sak per utgivelse. Redaksjonsmedlemmene er også involvert i arbeidet med kvalitetssikring og korrekturlesing av artikler fra de innkommer redaksjonen til trykk og publisering på nett.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning innen ernæring på masternivå

  • Gode skriftlige ferdigheter

  • Interesse for formidling av fagstoff

Erfaring fra redaksjonelt arbeid er ønskelig, men ikke et krav.

Redaksjonen har som målsetning å ha en bred ernæringsfaglig og geografisk sammensetning. Det er ønskelig at redaksjonsmedlemmene som tiltrer har minimum en ernæringsfaglig mastergrad, hvorav en innen klinisk ernæring. Kandidater utenfor Universitetet i Oslo oppfordres til å søke.

Som redaksjonsmedlem vil du få erfaring med formidling og publisering av ernæringsfaglig stoff i vitenskapelig format, som kan komme til nytte i jobbsammenheng, spesielt innenfor akademia. Du vil også bli en del av et nettverk av personer med ulik ernæringsfaglig bakgrunn. Det er mulig å delta på møtene via Skype eller annet dersom du ikke bor i Oslo-området. Reiser til minimum to fysiske møter per år vil bli dekket. Vervet honoreres med kr 1000,- per utgivelse.

Ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@ntfe.no ved eventuelle spørsmål. Søknad og CV sendes til samme epostadresse innen 31/01 2018.