Bokomtale

Mat og helse-boka for 8.–10. klasse

Forfattere: Gunn Helen Arsky, Cathrine Borchsenius, Cathrine Fulland og Ranveig Hammeren

Utgitt: Cappelen Damm

Mat og helse-boka er et nytt læreverk for mat og helsefaget på ungdomstrinnet, og dekker alle målene i Kunnskapsløftet i faget mat og helse.

Boken er forfattet av to ernæringsfysiologer og to lærere. Det gir boken faglig tyngde, uten at de de ulike temaene som tas opp blir for kompliserte. Det er stor bredde av temaer innen mat og helse som omtales i boken. Her inngår blant annet matvarekunnskap, ernæringskunnskap, mathistorie, matkultur, matvareproduksjon, forbrukeratferd, matlagingskunnskap, samt etiske dilemmaer knyttet til mat og kosthold. Det er de norske kostrådene som danner grunnlaget for hva som formidles som et helsefremmende kosthold. Tidsaktuelle temaer knyttet til mat og kosthold, som medienes påvirkning og bærekraftig mat og matforbruk, er også omtalt.

Læreboken er skrevet for elever på 8.-10. trinn. Kunnskapen elever i mat og helse på ungdomstrinnet skal sitte igjen med er relativt bred, basert på kompetansemålene for faget mat og helse.

Dette innebærer blant annet «å planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat» samt «å forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder». Målet «bruk av digitale verktøy for å vurdere energi- og næringsinnhold i mat og drikke, og kunne nyttiggjøre seg av resultatene når en lager mat», er også ett av læringsmålene. I den forbindelse har boken lenker til nettsteder som kan benyttes av både elever og lærere for å øke læringseffekten av faget. Det å kunne vurdere og velge matvarer ut ifra etiske og bærekraftige kriterier er blant nyere tema i den nye læreboken. Hvert kapittel avsluttes med ulike oppskrifter knyttet til det omtalte temaet som både virker fristende og overkommelige å utføre. Ulike oppgaver som øvingsoppgaver, refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver elevene kan utføre alene eller i fellesskap inngår også i hvert kapittel.

Kapitteloversikt

Mat og helse-boken er delt inn i 18 kapitler. Bokens første og andre kapittel gir en grunnleggende innføring i teknikker, redskaper, hygiene og hvordan lese og følge oppskrifter. Videre omtales mer matkulturelle temaer i kapittel tre, og leseren får en innføring i hvordan en kan planlegge en fest med tilpasset meny. Kanskje tilslørte nyttårspiker blir årets dessert når ungdommen skal planlegge nyttårsfest?

Videre er kostholdets betydning, hvordan matvaner kan skape identitet, hva som er sunne matvaner ut i fra helsemyndighetenes generelle kostråd, og hvordan den enkelte kan vurdere sitt og andres kosthold omtalt i kapittel fire. I kapitel fem omtales nasjonalt matidentitet. Hva er typisk norsk? Hva er tradisjonsmat? Kapittelet gir også en innføring i typiske matretter fra de ulike verdenshjørnene. Mot slutten av kapittelet er det både oppskrifter på den norske nasjonalretten «Får-i-kål» og «Tom ka gai» suppe fra Thailand.

Kapittel seks tar for seg hvordan mediene påvirker kostholdet vårt. Er det familie? Venner? Sosiale medier? Blogger? Internett? Kritisk lesning og hva som er troverdige kilder bør ligge til grunn i møte med informasjon hentet fra mediene, ifølge boken. Kapittel sju gir en viktig innføring i ulike merkeordninger og symboler, slik at det kan være enklere å gjøre bevisste valg i en travel hverdag.

Fra kapittel åtte gis det en innføring i matvaregrupper og næringsstoffer som finnes i maten vår. Basal ernæringskunnskap om hvor vi finner de ulike energigivende og ikke-energigivende næringsstoffene i ulike matvaregrupper, omtales. Det gjør også de ulike næringsstoffenes funksjoner i kroppen. Ulike matvaregruppene er omtalt fra kapittel 9 til 17. Eksempelvis er «frukt, bær, grønnsaker og potet» omtalt i kapittel 9. Her får leseren en litt mer inngående innføring i hvilke næringsstoffer, funksjon, egenskaper og betydning for helsen matvarer som inngår i denne matvaregruppen har. Fakta og myter knyttet til den omtalte matvaregruppen omtales i hvert kapittel. Er det for eksempel usunt sukker i frukt og fruktjuice? Her avsluttes også kapitlene med oppskrifter basert på den omtalte matvaregruppen. I kapittel ni finnes det oppskrifter på både fruktspidd med mascarponekrem, mandelpesto og chunky tomatsuppe. Kapittel 17 tar for seg sukker og salt. De største kostholdskildene, samt fakta og myter, tas opp. Blir barn hyperaktive av sukker?

Matvett

Kapittel 18 er bokens siste kapittel og tar for seg temaet matvett. Det gir leseren svar på hvordan den enkelte kan ta vare på og nyttiggjøre seg av maten på en god måte. Basert på Fremtiden i våre hender sine matvett-regler, gis 13 gode huskeregler for matvett. Planlegging av innkjøp og innføre «restematdag» er blant anbefalingene. Dette kapittelet gir også en rekke forslag på hvordan ulike matvarer og middagsrester kan benyttes, slik som overmodne bananer, tørt brød og kokt fisk.

Inntrykket et at boken mestrer balansen mellom å favne et bredt tema innen mat og helse, uten å gjøre de omtalte temaene for kompliserte. Enkelte temaer kan derfor bli noe enkelt forklart og noe er naturlig nok utelatt, for å pirke på noe. Alt i alt er det en lærebok som tar opp mange viktige og aktuelle temaer som dagens unge bør ta stilling til når det kommer til mat, kosthold og helse. Med hell gir boken også praktiske eksempler på hvordan de norske kostrådene kan følges i praksis gjennom fristende oppskrifter og hvordan gjøre helsebringende matvarevalg til hverdags og fest.