Nytt fra KEFF

Kjære medlemmer!

Arrangementskomiteen er godt i gang med planleggingen av neste års konferanse, og et preliminært program er straks klart til utsendelse. En invitasjon blir i disse dager sendt ut til medlemmer. Det vil bli laget en egen nettside for påmelding og konferanseinformasjon etter hvert.

KEFF fikk i sommer medlem nummer 500! Vår medlemsmasse øker stadig, og det er vi glade for. Vi oppfordrer alle til å titte innom KEFFs nettside for arrangementer og kommende aktiviteter. Vi øker stadig aktiviteten på Facebook, både på den lukkede medlemssiden og den offisielle KEFF siden.

Vi er veldig glade for at medlemmer ønsker å være med å arrangere KEFF-konferansen 2018! Takk til dere som har meldt interesse. Det er fortsatt plass til et par til. Ta gjerne kontakt på post@keff.no for å melde deg inn i arrangementskomiteen for 2019.

Leder, nestleder og en av våre medlemmer deltok i oktober på høring på Stortinget hos Helse-og omsorgskomiteen for å gi vårt innspill til Statsbudsjettet 2018. Vi har i tillegg svart på en rekke skriftlige høringsinnspill denne høsten.

Med ønsker om en fredelig julefeiring.

På vegne av styret