Kjære leser

Dette nummeret av tidsskriftet er ikke bare det siste i 2017, men også det siste nummeret med vår kjære Christine Henriksen i redaksjonen. Christine, som har vært redaktør siden 2011, annonserte sin avskjed i forrige nummer, og informerte oss i redaksjonen for enda lenger siden. Allikevel hadde vi håpet at dette siste året med henne ikke skulle gå fullt så fort som det gjorde. Det Christine har lagt ned i slit, og ikke minst tid, for tidsskriftet er utenfor min fatteevne. Utviklingen har vært utrolig, men fortsatt smidig. At tidsskriftet nå er vurdert som et vitenskapelig tidsskrift skal hun definitivt ha mesteparten av æren for.

«Slekt skal følge slekters gang», synger vi i disse tider. Slik er det også med redaktører. Siden det å etterfølge Christine ikke er for hvem som helst, vil redaktørteamet fra og med nr. 1/2018 bestå av tre redaksjonsmedlemmer: undertegnede fortsetter sammen med Ane Sørlie Kværner og Thomas Olsen som medredaktører. Christine har heldigvis takket ja til fortsatt å bidra med redaksjonelt stoff en stund fremover. Dessuten vet vi hvor kontoret hennes er når vi trenger hjelp!

En annen nyhet i denne utgaven er tidsskriftets første vitenskapelige artikkel på engelsk, skrevet av Ingvild Paur og medarbeidere ved UiO. Den omhandler en intervensjon for å øke etterlevelsen av de norske kostrådene blant studenter. Resultatene er lovende, men med forbehold om at studentene var en selvselektert gruppe masterstudenter i ernæring. Selv om de kan ha hatt flere forutsetninger enn mange andre til å følge rådene kunne effektene kanskje blitt enda større i en populasjon med mindre sunne kostvaner, som ville hatt mer å hente.

Tradisjon tro har vi også litt julerelatert stoff; mens vi i fjor bød på en artikkel om rakfisk, gir vi deg i år en oversikt over nøtter. Vi har fått Lise von Krogh til å sammenlikne næringsinnholdet i ulike sorter, og forskjellene er interessante. Nøtter er julegodt som folk flest gjerne kan spise mer av, noe som også nevnes i de nye nasjonale retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdommer, som også omtales i dette nummeret.

God jul og godt nytt år fra oss i redaksjonen!

Vennlig hilsen