Masteroppgaver og disputaser

Universitetet i Oslo

Masteroppgaver

KATRINE KJENSTADBAKK BREDE

Primary immunodeficiencies and gastrointestinal distress; Patients’ coping strategies and experiences with diet to relieve symptoms.

Veiledere: Margareta Wandel, Charlotte Von Der Lippe, Ingrid Wiig

PERNILLE BRØTO

Physical activity in a Norwegian colorectal cancer population.

Veiledere: Hege Berg Henriksen, Siv Kjøslrud Bøhn, Katrine Rolid

JORUN BIRGITTA BØ

New treatment for familial hypercholesterolemia: Impact on diet and quality of life. A qualitative interview study on patients on anti-PCSK9 treatment.

Veiledere: Margareta Wandel, Kjetil Retterstøl, Gisle Langslet

SOFIE TERJESEN EVANGER

Livskvalitet og kosthold hos eldre: Endring i helserelatert livskvalitet og utvalgte kostindikatorer hos hjemmeboende ≥ 70 år.

Veiledere: Anette Hjartåker, Inger Olaug Otterstad

JULIE FOSSUM

Characterization of lipoprotein subclasses and other metabolic markers in elderly subjects with familial hypercholesterolemia.

Veiledere: Kirsten Bjørklund Holven, Ingunn Narverud, Martin Prøven Bogsrud

HANNA FRYDENBERG

Changes in weight, cardiometabolic risk markers and diet of patients with obesity following an intermittent fasting diet, compared to patients following a continuous energy restricted diet.

Veiledere: Kirsten Bjørklund Holven, Mette Svendsen, Tine Sundfør

IDA GUTTORMSEN

The effects of vitamin A in B cells from patients with the immunodeficiency disorder CVID.

Veiledere: Rune Blomhoff, Heidi Kiil Blomhoff KAROLINE ALVIK HAGEN

TIPARP loss decreases the severity of inflammatory bowel disease due to increased AHR activity and reduced inflammation.

Veileder: Jason Bruce Matthews

BLERINA HALITAJ

Pre- and post-diagnostic intake of high fat food groups, total fat and fatty acids among breast cancer patients.

Veiledere: Anette Hjartåker, Sonja Hjellegjerde Brunvoll, Inger Thune

ODA KRISTINE SMESTU HOLM

Effect of prebiotic fibers on subjective and objective appetite markers in people with type 2 diabetes.

Veiledere: Trine Marita Reine, Eline Birkeland, Anne-Marie Aas

INGVILD HANSEN IVAN

Postprandial inflammation - effect of meals with four different Dairy Products with Equal amount of fat on inflammatory markers. Veiledere: Kirsten Bjørklund Holven, Stine Marie Ulven

MARTE JERVEN

Dietary intake and FODMAP score in newly diagnosed patients with inflammatory bowel disease.

Veiledere: Monica Hauger Carlsen, Christine Sommer

KARINA KARLSEN

Akutte og langtidseffekter av proteinberiket melk på sirkulerende aminosyrer, gastrointestinale hormoner og inflammasjon hos elder.

Veiledere: Kirsten Bjørklund Holven, Inger Olaug Otterstad

RONJA DESIREE KLAUSEN

Hvordan blir begrepene «fullverdig», «variasjon» og «miljøvennlig praksis» / «bærekraft» i forbindelse med måltidet forstått av ansatte i skolefritidsordningen?

Veileder: Nanna Lien

LISE HAUG LABAHÅ

Intake of dietary fat and selected fatty acids and breast cancer tumor characteristics.

The EBBA II study.

Veiledere: Sonja Hjellegjerde Brunvoll, Anette Hjartåker, Inger Thune

ANDREA MADSEN

Diet and risk of cardiovascular disease in the adult Norwegian achondroplasia population.

Veiledere: Christine Henriksen, Hanne Bjørg Slettahjell

KRISTINE DUUS MOLVEN

Diet and dietary changes among people with type 2 diabetes in the clinical intervention study Fiberdia.

Veiledere: Monica Hauger Carlsen, Anne-Marie Aas

MOBEEN MUNAF

Dietary assessment in South Asians - Evaluation of a web-based FFQ in women with South Asian origin, living in Norway.

Veiledere: Monica Hauger Carlsen, Christine Sommer

CECILIE MARIA NESS

Investigation of a carbohydrate and cholesterol-responsive transcriptional switch in the liver.

Veiledere: Kirsten Bjørklund Holven, Thomas Sæther

SIRI HALLAND NESSE

Predictive equations for estimating resting energy expenditure in Swedish women with overweight and obesity at three postpartum stages: A validation study.

Veiledere: Hilde Kristin Brekke, Inger Olaug Otterstad

NIVETHAN SUTHARSAN PANCHALINGAM

Short-term effects of very-low energy diet (VLCD) and Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) dietary intake, body composition and physical activity in individuals with morbid obesity and diabetes mellitus type 2.

Veiledere: Bjørn Steen Skålhegg, Line Kristin Johnson, Jøran Hjelmesæth

ROYA SAFI

The impact of pancreatoduodenectomy on nutritional status: a comparison of pre- and postoperative nutritional status in patients scheduled for pancreatoduodenectomy.

Veiledere: Bjørn Steen Skålhegg, Nicole Sonja Warmbrodt

KRISTIANE STORMOEN

The short time effects of very low energy diet and gastric bypass on nutrient intake, food choices and body weight in Norwegian adults with morbid obesity: An open, non-randomized study.

Veiledere: Bjørn Steen Skålhegg, Line Kristin Johnson, Jøran Hjelmesæth

ÅSHILD TEIGLAND TEPSTAD

Body composition changes in cancer patients - a follow-up study Validity of bioelectrical impedance analysis in a clinical setting over time.

Veiledere: Hilde Kristin Brekke, Elisabeth Høisæther

IDA THORSEN

Characterization of diet and plasma fatty acids among elderly subjects with familial hypercholesterolemia.

Veiledere: Kirsten Bjørklund Holven, Martin Bogsrud, Ingunn Narverud

ÅSLAUG ASGEIRSDATTER ULLERUD

Gastrointestinal symptoms and quality of life in relation to malnutrition after gastrectomy for gastric cancer.

Veiledere: Hilde Kristin Brekke, Sedegheh Garagozlian

Doktorgradsdisputaser:

KRISTINE LILLEBØ HOLM

Vitamin A-mediated regulation of immune functions and survival of human B cells in health and disease.

Veileder: Heidi Kiil Blomhoff

ELISE SVERRE

Socio-demographic, medical and psychosocial factors associated with unfavourable risk factor control after coronary events: A cross-sectional study of a Norwegian coronary population with detailed analyses of elevated blood pressure and smoking.

Veileder: John Munkhaugen

Universitetet i Bergen

Masteroppgaver:

IDA SELMER AMUNDSEN

Nutrition Education as Part of a Cancer Rehabilitation Program: Evaluation of Short Term Efficacy.

Veileder: Jutta Dierkes

INGEBJØRG BRATLAND

Patients with End-Stage Renal Disease and Hemodialysis: Effect of Individual Nutritional Counselling on Hyperphosphatemia.

Veiledere: Jan Hatlebakk, Ragna Lind

SIRI KALDENBACH

Infant growth in the KwaZulu-Natal province, South Africa: Results from the KwaZulu-Natal initiative for breastfeeding support (KIBS) survey II at 13-15 weeks and 6 months of age.

Veiledere: Ingunn Engebretsen, Christiane Horwood

RAGNHILD MARIE MELLINGEN

The effect of marine nutrients on methylmercury accumulation and toxicity in BALB/c mice.

Veiledere: Ole Jakob Nøstbakken, Annette Bernhard, Lise Madsen, Livar Frøyland

HEIDI-ANETT NILSEN

Effect of marine peptide hydrolysate supplementation on ghrelin and insulin-like peptide 5 secretion on appetite related conditions – As tested in recovery following endurance cycling.

Veiledere: Trygve Hausken, Gülen Arslan Lied, Randi Tangvik

SYNNØVE NÆSS

Hair mercury levels and seafood consumption in pregnant women – a randomised controlled trial with dietary cod. Veiledere: Lisa Kolden Midtbø, Maria Wik Markhus, Robin Ørnsrud, Ive Nerhus

ÅSE KARINE RUUD

Ernæringsstatus hos voksne pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som får biologisk behandling ved Sørlandet sykehus.

Veiledere: Jan Hatlebakk, Øyvind Holme

LISE RÅDMANNSØY

Seafood intake and hair mercury levels in infants after a randomized controlled trial with cod consumption during pregnancy.

Veiledere: Lisa Kolden Midtbø, Maria Wik Markhus, Robin Ørnsrud, Ive Nerhus

ZOYA SABIR

Effects of Six-Food Elimination Diet on Esophageal Symptoms and Histopathology in Adult Patients with Eosinophilic Esophagitis.

Veiledere: Jan Hatlebakk, Gudrun Kahrs, Birgitte Emken

ÅSHILD ERIKKA ÅSEDOTTER STORAAS

Effect of combining a fish oil high in cetoleic acid (Sand eel oil) with a vegetable oil high in alpha-linoleic acid (Camelina sativa oil) on long-chain n-3 PUFA levels in blood cells from obese Zucker fa/fa rats.

Veileder: Oddrun Gulbrandsen

INGVILD MARIENBORG

Protein Intake and One-Carbon Metabolism in Patients with Stable Angina Pectoris.

Veiledere: Jutta Dierkes, Ottar Nygård

Doktorgradsdisputaser:

TAYA GARI AYANA

Malaria, anaemia and undernutrition in a drought-affected area of the Rift Valley of Ethiopia: Experiences from a trial to prevent malaria” ved Universitetet i Bergen.

Veiledere: Bernt Lindtjørn, Eskindir Loha, Wakgari Deressa

OsloMet

Masteroppgaver:

HELENE FELICITY SIOBHAN HAUG

Matkurs for asylsøkere. En kvalitativ studie av frivilliges erfaringer og roller med bruk av helseinformasjonsmateriell.

IDA HELENE MOKSNES BARBALA

Å spise for fremtiden: Erfaringer med og opplevd nytte av et matlagingskurs blant asylsøkere ved et integreringsmottak.

TONJE RUE BARKENES

Foreldre til fotballaktive barns ernæringskunnskaper, nutrition literacy og holdninger til mattilbudet på barnas idrettsarenaer.

MALENE SKUI

Health Staff’s Experiences with Training and Implementation of Early Essential Newborn Care in Two Provinces in Vietnam.

BIRGITTE BASTIANSEN

Motebransjens krav til kropp og utseende: En kvalitativ studie om internasjonale modellers opplevelse av motebransjens krav til kropp og utseende.

JULIE AASS

Play with your vegetables! Can playful eating utensils increase children’s vegetable consumption in shared kindergarten meals?

LISA MARI GAUSTADNES

Dokumentasjon av ernæringsrelatert informasjon: Granskning av pasientjournaler til eldre i ernæringsmessig risiko.

TONE ILSTAD HJALMARSEN

The effect on subjective satiety sensation after intake of dietary fat of different quality.

MARI HVAL HØYEM

Dokumentasjon av ernæringsrelatert informasjon: Granskning av pasientjournaler til eldre i ernæringsmessig risiko.

JØRGEN TORGERSTUEN JOHNSEN

Developing a monitoring and evaluation system for a child nutrition program in Nepal: a qualitative study.

VILDE ULVERSØY JOHNSEN

Læreres opplevelse av utfordringer i mat og helse-undervisningen på ungdomsskoletrinnet: Med vekt på elevers kostholdspreferanser og –restriksjoner.

KAROLINE RIKKE STEENBUCH LIED

Pasienters opplevelser av «Startkurs» som holdes i forkant av fedmekirurgi.

PERNILLE HENRIKSBØ MARKUSSEN

Ernæringskunnskap og nutrition literacy hos dressurryttere i Norge.

TINA HELENE NORDLI

The effect on subjective satiety sensation after intake of dietary fat of different quality.

MARTA BRODAL RAVENSBORG

Gråte over spilt melk? En kvalitativ studie av småbarnsforeldres holdninger og atferd knyttet til matsvinn.

RENATE RUE

Forbrukeres kunnskap om, holdninger til og innkjøpsmengde av bærekraftige matvarer.

TINA ALISE STEGELVIK

Intake of beta-glucan and effect on lipid metabolism in relation to gut microbiota in healthy individuals.

CAMILLA HAUGSTVEIT WARREN

Nutritional status and infant and young child feeding practices among children 0-24 months of age in urban and rural areas of east-central Nepal.

INGER-ELISABETH ØIEN

Forbrukeres kunnskap om, holdninger til og innkjøpsmengde av bærekraftige matvarer.

Doktorgradsdisputaser:

AMANDA RUNDBLAD

Marine omega-3 fatty acids from different dietary sources and effects on cardiovascular risk markers

Hovedveileder: Stine Ulven