Nytt fra NFE

Kjære medlemmer!

Styret håper alle har hatt en avslappende sommer, og er klare for en produktiv høst!

Styret arbeider for tiden med innspill til den nye folkehelsemeldingen. Skal Norge nå helsepolitiske mål knyttet til kosthold og ernæring, må ernæringsarbeidet styrkes. NFE vil fokusere på behovet for økt kompetanse innen ernæring på kommunenivå, og vil fremheve eksempler på godt lokalt ernæringsarbeid fra våre medlemmer. Vi ser særlig frem til deltakelse på innspillsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet 3. september.

12. oktober går høstseminaret av stabelen. Årets tema er «Felles matfremtid, felles ansvar - tid for handling». Seminaret skal belyse aktuelle utfordringer og muligheter innen ernæring, fra det helt overordnede perspektivet til mer hands on ernæringsarbeid i lokalsamfunn. Fra programmet kan vi nevne at Knut-Inge Klepp skal snakke om behovet for politiske tiltak for å bedre matmiljøet og veien fram til handling. Videre skal Helle Margrete Meltzer snakke om matsikkerhet og bærekraft. Hvilke kostholdsråd kan vi gi befolkningen som både ivaretar klode og helse? Et høyaktuelt tema, ikke minst etter en sommer som mange har opplevd som en vekker hva angår klimaendringer. Vi synes det er spesielt spennende at Filippa Juul kommer fra New York til Litteraturhuset for å snakke om utfordringer koblet til ultraprosessert mat. Hva vet vi egentlig om hvilke effekter denne typen mat har på helse?

Nytt av året er at vi satser på å forlenge det sosiale samværet i etterkant av seminaret. Vi håper at mange vil benytte muligheten til uformell mingling og/eller nettverking i forlengelsen av en dag med faglig påfyll. Informasjon om seminaret og møtested for kvelden kommer på Facebook-siden og nfe.no. For øvrig er seminaret åpent for alle interesserte!

På vegne av styret