Nytt fra KEFF

Kjære medlem!

Styret håper alle har hatt en fin sommer og mulighet til å nyte det fantastiske været! Etter en velfortjent ferie er vi alle forhåpentligvis klare til å ta fatt på høstens utfordringer.

Dette er tiden på året da gamle og nye ernæringsstudenter inntar universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I den forbindelse er det passende å minne om at «utdanning og kompetanse» er ett av de prioriterte satsingsområdene til KEFF. Hovedmålet er at utdanning av kliniske ernæringsfysiologer til enhver tid skal samsvare med samfunnets og pasientenes behov for trygge, sikre og effektfulle ernæringstjenester av høy kvalitet. Vi har et godt samarbeid med universitetene og studentene, noe vi håper å opprettholde og bygge videre på. Ta gjerne kontakt med vår studentrepresentant Malin, om du har spørsmål eller innspill som student.

KEFF har sammenfattet lønnsstatistikk for kef-er i offentlig og privat sektor for 2017 basert på lønnsstatistikk fra Forskerforbundet. Den er tilgjengelig på keff.no.

Like før sommeren fikk ledere av faggruppene tilsendt informasjon og påmelding til workshop-dag for faggrupper 29.10.18 på Thon Hotel Opera i Oslo. Målet er å diskutere felles strategi og hvordan gruppene kan brukes i praksis både for medlemmer i gruppene og medlemmer for øvrig. Vi ser for oss at dette er starten på videreutvikling av faggruppene, og vil ha stort fokus på bedre informasjonsutveksling blant medlemmene der alle kan bidra med sin opparbeidede ekspertise. I denne sammenheng kan vi også melde om at vi har fått en ny faggruppe for prematurernæring.

Minner om at KEFF-konferansen 2019 arrangeres i Bergen i mars. Hold av datoene 18.-19. mars! Etterutdanningskurs i psykisk helse og ernæring arrangeres i løpet av høsten 2019. Mer informasjon om begge arrangementene kommer.

Styret jobber for sine medlemmers interesse, uten at det alltid er mulighet for å synliggjøre dette. Det er viktig for oss å vite hva medlemmer er opptatt av, slik at vår politikk og strategi styres av flertallets ønsker. Send oss derfor gjerne ris og ros, spørsmål eller innspill til saker du mener vi burde jobbe mer eller mindre med. Din mening er svært verdifull for hva din forening gjør.

Med ønsker om en god høst!

På vegne av styret