Kjære leser

I år er det 50 år siden de første felles nordiske kostholdsrådene ble lansert, nærmere bestemt 3. mai 1968 av helsedirektoratene i Norge, Sverige og Finland. Anbefalinger om næringsstoffer fantes riktignok allerede (bl.a. fra Statens ernæringsråd siden 1954), men de nordiske anbefalingene hadde fokus på nyere ernæringsproblemer som overvekt og hjerte- og karsykdom. Derfor la de vekt på at befolkningen burde redusere energiinntaket, begrense fettinntaket til 25-35 prosent av energiinntaket, erstatte mettet fett med i hovedsak flerumettet fett, begrense inntaket av sukker og sukkerholdige produkter, samt øke inntaket av grønnsaker, frukt, poteter, skummet melk, fisk, magert kjøtt og korn. Rådene må vel kunne sies å ha tålt tidens tann.

Det er imidlertid fortsatt en del av målene som ikke er nådd. Ett av dem er målet om økt fiskeinntak. I denne utgaven av tidsskriftet publiserer Hilde Mobekk og medarbeidere resultater fra en intervensjonsstudie utført ved tre hoteller for å «dulte» («nudge») gjestene til å velge mer fisk fremfor kjøtt. Det finnes ikke mange studier av nudging fra norske forhold, eller som angår fiskeforbruk, så denne artikkelen er et interessant bidrag. Den indikerer at folk kan dultes til å spise mer fisk, men at også konteksten avgjør.

De første Nordic Nutrition Recommendations (NNR) kom i 1980, de siste i 2014. Planleggingen av neste utgave, «NNR2022», er allerede i gang under ledelse av professor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo. Ett av næringsstoffene dagens NNR ikke gir noen mengdeanbefaling om er vitamin K, grunnet mangel på tilstrekkelig evidens. Thomas K. Reinan og Asim Duttaroy ved Universitetet i Oslo publiserer i denne utgaven en systematisk oversiktsartikkel om sammenhengen mellom vitamin K1 og K2 og flere sykdommer. De gjennomgår hele 16 observasjonsstudier. Merk likevel at de kun har inkludert studier hvor inntak av både vitamin K1 og K2 ble undersøkt, da hensikten med deres analyse var å sammenlikne de to formene for vitamin K. Reinan og Duttaroys studie svarer ikke helt på spørsmålet om hvor mye vitamin K man bør spise, men gir et godt bilde av dagens kunnskapsgrunnlag.

Vi har altså to gode fagfellevurderte, vitenskapelige artikler i dette nummeret. I tillegg har vi denne gang valgt å publisere noen utvalgte artikler kun på våre nettsider samtidig som nummeret går i trykk. Vi ønsker å satse mer på nettsidene og bruke det mer som en egen publiseringskanal i tillegg til den trykte utgaven fremover. Følger du oss på Facebook, Twitter og/eller Instagram, holder du deg oppdatert.

Men, dersom du skal lese kun én artikkel i dette nummeret, vil jeg sterkt anbefale Kaare Norums vakre ord til minne om matmor og kostholdsambassadør Ingrid Espelid Hovig, som døde 94 år gammel 3. august.