Innhold nummer 4/2018

Leder

Thomas Olsen Ane Sørlie Kværner

Kjære leser

Kun på nett

Oscar D. Rangel-Huerta

Nutrimetabolomics: A step further into personalized nutrition

Mari Folden Oppegård

Workshop for KEFFs faggrupper

Arild Vaktskjold

Major flaws in some risk assessments of dietary supplement intake

Karianne Svendsen

Mat er løsningen!

Artikler

Marianne Nordstrøm Svein Olav Kolset Magnhild Rasmussen

Ernæringsbehandling av pasienter med spinal muskelatrofi – en litteraturstudie

Christine Henriksen Ingvild Paur

Internasjonal konsensus om kriterier for underernæring – viktig i både klinikk og forskning

Bente Øvrebø Mari Eskerud

Når magen sier nei, hvorfor sier hjernen «spis»?

Karianne Svendsen

Aktuelt ansikt: Leiv Ose

Martin Norum

Akutte effekter av koffein på fysisk prestasjonsevne

Evy Szász Nergård

Kliniske ernæringsfysiologers arbeid i Sykehjemsetaten

Erik Arnesen

Middelhavskosthold, hva er det egentlig? – Del 1

Faste sider

Christine Henriksen

Nytt fra ernæringsforskningen

Karianne Svendsen Thea Myklebust-Hansen Thomas Olsen Ida Marie Pedersen

Hot topics

  Kristel Nes Hoel

Nytt fra NFE

Mandeep Kaur Bains

Nytt fra KEFF

MASTEROPPGAVER OG DISPUTASER

MØTER

Malnutria