Kronikk

Kronikk er begrunnede meningsytringer, analyser og presentasjon av nye hypoteser.

Kronikker omhandler ofte aktuelle medisinske og helsepolitiske emner, og er friere og mer populariserte enn tradisjonelle medisinskvitenskapelige artikler.

Slik bygger du opp artikkelen:

Innled med en poengtert ingress på om lag 60 ord. Du står fritt i utformingen av løpende tekst. Det er ingen fast struktur i kronikker, men for å øke lesbarheten bør du bruke noen mellomtitler.

Totalt kan teksten bestå av inntil 2 000 ord. Kronikken kan inneholde tabeller, bilder og figurer.

For indeksering i PubMed må det også legges ved et engelsk sammendrag på inntill 200 ord.

Kilde: Tidsskrift for den norske legeforening