Ny oppskrift på KEFF-konferansen

KEFF-konferansen 2017 ble arrangert i Oslo 11. mars. Denne gangen prøvde arrangementskomiteen ut en helt ny oppskrift, et komprimert arrangement der yrkesgruppens egne bidrag var hovedingrediens. I tillegg ble en helt ny pris – Årets KEFF-venn – delt ut for første gang.

Styret i KEFF, f.v: Foto: Christine Henriksen

– Hovedgrunnen for omleggingen er at vi ønsker at flere skal ha mulighet til å delta på konferansen. Ett dags-møte er enklere og billigere å arrangere, og deltakerne kan slippe overnattingsutgifter, fortalte Jacob Juel Christensen på vegne styret og arrangementskomiteen. – I første omgang er dette en prøveordning, men ideen er å arrangere en dags-konferanse hvert annet år, og i større grad ta i bruk medlemmenes kompetanse.

Programmet var satt sammen på bakgrunn av 42 innsende abstracts. Dermed var det egne krefter som bidro, og la fram resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid. Hele 261 deltagere hadde meldt seg på, så det var tydelig at medlemmene satte pris på konseptet.

Programmet var interessant, og handlet blant annet om mikronæringsstoffer, behandling av overvekt hos barn, glutensensitivitet og sykdomsrelatert underernæring. Det ble vekslet mellom korte og lange foredrag, noe som bidro til at man klarte å holde konsentrasjonen oppe. Pausene ble benyttet til å snakke med kollegaer og utstillere, og bli oppdatert på siste nytt. Alle de flotte posterne ga følelsen av å være på en «ordentlig» konferanse.

Dagen ble avsluttet med utdeling av prisen til Årets KEF, som gikk til Kari Almendingen som jobber på Høyskolen i Oslo og Akershus (se egen sak). Nytt av året var utdelingen av Årets KEF-venn, som ble gitt til Overlege Arne Røseth ved Gastropoliklinikken Lovisenberg. Prisen ble opprettet etter initiativ fra Tonje-Mellin Olsen og skal gis til en person av annen yrkesgruppe som har utmerket seg ved å fremme yrkesgruppen vår på en god måte.

-Vi i styret ønsker å videreutvikle konferansen som en god arena for å treffe kef-kolleger og dele av erfaring fra sitt eget arbeid, enten det er forskning, klinikk, eller annet arbeid», forteller Juul Christensen til NTFE. – For eksempel er vi særlig interesserte i å legge til rette for formidling av resultatene fra masteroppgaver og doktorgrader, samt kliniske caser, til andre kef’er. Vi håper dette vil øke profesjonaliteten på arrangementet, slik at vi er mer i tråd med internasjonale konferanser.