Nytt fra NFE

Kjære medlemmer!

NFE årsmøte ble avholdt 13. mars 2017. Professor Anna Haug fra NMBU holdt et interessant foredrag om ernærings-sammensetninger i dyrefôr og dets påvirkning på næringsinnholdet i råvarer.

På årsmøtet ble ny leder, 4 nye styremedlemmer og studentrepresentant valgt inn i styret. Vi er veldig fornøyd med den nye styresammensetningen, med både gamle og nye engasjerte medlemmer. Takk til det gamle styret for god innsats!

NFEs nye styre vil jobbe med å fremme kunnskap om medlemmenes kompetanse i ulike kanaler. Dette gjøres blant annet ved å sende innspill til offentlige helsemyndigheter. Vi har også valgt å være mer aktive på Facebook og håper på aktive diskusjoner blant våre medlemmer. Ikke nøl med å sende oss innspill hvis det er saker styret bør engasjere seg i.

Årets høstseminar blir i år arrangert av Norsk Selskap for Ernæring (NSE), og vil finne sted på Felix konferansesenter i Oslo fredag 10. november. Hold av datoen!

I år arrangerer NFE nettverksmøte for alle våre medlemmer. Vi planlegger et møte som blir givende både faglig og sosialt, og håper at så mange som mulig vil komme. Nettverksmøtet vil mest trolig finne sted i løpet av oktober måned. Vi legger ut informasjon om nettverksmøtet på våre Facebook-sider fortløpende.

NFE skal delta på et strategisk møte for europeiske ernæringsorganisasjoner i Wien i september. Tema for møtet er å diskutere muligheter for opprettelse av en europeisk ernæringsorganisasjon eller et nettverk av eksisterende organisasjoner. Vi ser frem til å møte europeiske søsterorganisasjoner og å bidra i diskusjonene.

Med dette ønsker styret i NFE alle våre medlemmer en fantastisk og solrik sommer.

På vegne av styret i NFE