Nytt fra KEFF

Kjære medlemmer!

KEFF takker alle som deltok på konferansen vår i mars. Det var veldig hyggelig at så mange satte av dagen til KEFFs årlige møte! Vi ønsker å takke foredragsholdere for spennende faglig påfyll, og gleder oss til å se resultatene av forskningsprosjekter som fortsatt er i startfasen.

I år var flere styreverv på valg. Det nye styret består av følgende: nestleder Jacob Juel Christensen, styremedlem og kasserer Mandeep Kaur Bains, styremedlem Elisabeth Adolfsen Høisæther, styremedlem Tove Drilen, styremedlem Cathrine Horn, varamedlem Runa Spilling, studentrepresentant Synnøve Næss og meg Kristine Wingård Johansen, leder. Hilde Nordgård er fortsatt ansatt som vår organisasjonssekretær.

Styret kan med glede meddele at kliniske ernæringsfysiologer fra 2017 får refusjon for polikliniske konsultasjoner ved fedme og overvekt i spesialisthelsetjenesten!

KEFF har i mai deltatt på Helsekonferansen 2017 «Leve hele livet», som rettet seg spesielt mot helse og eldre. Det var første gang vi deltok på denne konferansen. Spesielt hyggelig var det at en av våre egne, Hanne Jessie Juul, talte om utfordringer knyttet til ernæring på hennes arbeidssted. Vi er stolte av yrkesgruppen vår og synligheten vi etterhvert har opparbeidet oss i den offentlige debatten.

KEFF er også blant de spesielt inviterte til et dialogmøte i Stavanger i slutten av mai, som er en del av kartleggingsarbeidet regjeringen gjør i forbindelse med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Vi gleder oss til å dele erfaringer og diskutere gode tiltak for å kvalitetssikre ernæringsbehandling for eldre.

Vår store hjertesak det kommende året vil være å jobbe med forskrivningsrett for kliniske ernæringsfysiologer. Vi har tidligere påbegynt arbeidet og håper å komme et stykke lenger med dette i år.

Med ønsker om en varm og solfylt sommer!

På vegne av styret