Møter

NORGE

13.-14. September

Fremtidsmat

Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo


UTLANDET

19.-22. august

IEA World Congress of Epidemiology

Saitama (Tokyo), Japan


9.-12. september

39th ESPEN Congress

Haag, Nederland