Nytt fra NFE

Kjære medlemmer!

Styret jobber i disse dager med å planlegge årsmøtet som går av stabelen i mars. Det er nesten ett år siden det sittende styret ble valgt, og vi opplever at styrearbeidet har kommet godt i gang. I disse dager jobber styret med en ny strategisk plan som skal fremlegges på årsmøtet. NFE vil styrke arbeidet med å øke innflytelse og anerkjennelse av alle typer kunnskapsbasert ernæringskompetanse. Videre vil NFE jobbe langsiktig og på ulike nivåer for å bedre mulighetene for våre medlemmer.

På årsmøtet vil Sigrun Henjum, nestleder i NFE og førsteamanuensis i samfunnsernæring ved OsloMet, holde et foredrag om jod. Europa er i dag det kontinentet med høyest forekomst av jodmangel og data fra de nordiske landene viser at spesielt gravide og ammende får i seg for lite jod. Lavt inntak av jod i svangerskapet har vist seg å påvirke barns kognitive utvikling negativt. Hvordan kan vi sikre at den norske befolkningen får i seg nok jod? Dette er et sentralt tema som vil bli belyst i foredraget. Vi håper mange finner veien til årsmøtet!

Styret er også i gang med planleggingen av høstseminaret 2018. Datoen er satt og dere kan allerede holde av fredag 16. november. Vi fortsetter med planleggingsarbeidet utover våren, og vil gjerne ha innspill til hva slags tema medlemmene våre ønsker å få belyst. Vi vil sette ned en egen arbeidsgruppe for høstseminaret. Her kan det bli en anledning for medlemmene til å engasjere seg. Følg med på Facebook-siden vår for videre informasjon.

Vi har tidligere fortalt at NFE er engasjert i et europeisk samarbeid som ble initiert i 2017. Samarbeidet fortsetter, og i høst blir det et nytt møte, denne gang arrangert i Oslo med NEFF som vertskap. Vi mener det er mye å lære av organisasjonsarbeid fra våre søsterorganisasjoner, og ser frem til å bidra i samarbeidet.

Vi ønsker våre medlemmer en lys og fin vår!

På vegne av styret