Nytt fra KEFF

Kjære medlemmer!

KEFF takker alle som deltok på konferansen i Kristiansand i mars. Det var et flott arrangement med høyt faglig nivå og høy sosial faktor. Takk til arrangementskomiteen for vel gjennomført konferanse!

Etter årsmøte og valg har styret fått inn nye medlemmer og fått en ny sammensetning. Først vil jeg takke tidligere leder Kristine Johansen, styremedlemmer Tove Drilen og Cathrine Horn, samt studentrepresentant Synnøve Næss for uvurderlig innsats! Det nye styret består av nestleder Elisabeth Adolfsen Høisæther, økonomiansvarlig Jacob Juel Christensen, styremedlemmer Charlotte Peersen, Mari Folden Oppegård og Christina Kjeserud, varamedlem Runa Spilling, studentrepresentant Malin Rolfstad Berg, og meg Mandeep Kaur Bains som leder. Styret har hatt sitt første styremøte, og det er spennende og motiverende å se det store engasjementet hos gamle og nye styremedlemmer!

KEFF’s organisasjonssekretær Hilde Nordgård er sykemeldt en kort periode til, og Kristine Johansen fortsetter som vikar enn så lenge.

Vi starter friskt på den nye perioden og tar raskt tak i tyngre saker styret jobbet med forrige periode, deriblant innlemmelse av kliniske ernæringsfysiologer som helsepersonell som kan motta informasjon og reklame på legemidler i Legemiddelforskriften, og mulighet for forskrivningsrett for næringsprodukter.

Videre ønsker vi å ha et økt fokus på bedre informasjonsutveksling og samarbeid med våre medlemmer. Med den hensikt vil vi arrangere en workshop dag med fokus på videreutvikling av faggruppene. Hold av datoen 29. oktober – mer informasjon og påmelding er like rundt hjørnet!

Det er også en glede å meddele at medlemmer har meldt interesse for å arrangere etterutdanningskurs i psykisk helse og ernæring – et svært omtalt og spennende felt, som for de fleste er relativt nytt. Kurset er planlagt til høsten 2019, og vi tenker det vil være av stor interesse for mange å delta. Innen den tid er det også tid for den årlige KEFF konferansen som i mars 2019 vil arrangeres i Bergen.

Til slutt vil vi takke medlemmer som representerer KEFF i ulike verv, og ellers alle som er aktive med innspill og ideer til styret. Den svært engasjerte og hardtarbeidende medlemsmassen gjør vervet mitt som leder mer inspirerende.

Med ønsker om en varm og solfylt sommer til alle!

På vegne av styret