Nytt fra NFE

Årsmøtet gikk av stabelen den 15. mars. Sigrun Henjum, førsteamanuensis ved OsloMet, holdt et lærerikt foredrag om jod og jodstatus i Norge.

Årsmøtet vedtok enstemmig at NFE skal skifte navn til noe som bedre omfavner alle våre medlemmer. I løpet av det kommende året vil styret jobbe med navneendringen. Dette vil bli en inkluderende prosess der medlemmene får mulighet til å komme med forslag. Det vil også bli utarbeidet forslag til ny logo. Navneskiftet vil bli formelt avgjort på årsmøtet 2019, så vi håper å se så mange som mulig neste år.

Vi har endelig fått oppdatert medlemssystemet og vi har fått inn over 100 adresseendringer etter at vi oppfordret om dette på våre Facebook sider. Forhåpentlig vil alle medlemmene få NTFE ved denne utsendelsen. I den forbindelse minner vi om at du må huske å sende adresseendring direkte til styret i NFE og ikke til NTFE. Bruk mailadressen styret@nfe.no.

Styret er godt i gang med å planlegge årets høstseminar. Vi kommer til å slippe noen «teasere» på våre nettsider og på Facebook-gruppen utover sensommeren og høsten. Vi gleder oss masse til denne dagen og håper mange har mulighet til å delta.

Vi vil gjerne takke Jørgen T Johnsen for en fantastisk innsats som studentrepresentant, og på samme tid ønsker vi Martine Josefine Frantzen velkommen inn som ny studentrepresentant

Med dette ønsker styret i NFE alle en riktig god sommer.

På vegne av styret