Kjære leser

Én av visjonene til NTFE er å favne om så mye som mulig av den ernæringsfaglige kompetansen i Norge, og vi gikk derfor på nyåret aktivt inn for å utvide redaksjonen vår. Interessen for redaksjonsvervene var stor, og vi mottok søknader fra flere meget godt kvalifiserte personer. Etter flere intervjuer landet vi på tre kandidater, og i den anledning er det en glede for meg å ønske klinisk ernæringsfysiolog Vegard Lysne, MSc i folkehelsevitenskap Thea Myklebust-Hansen og MSc i idrettsernæring Martin Norum hjertelig velkommen til redaksjonen! Ved å inkludere deres kompetanse håper vi i større grad enn tidligere å kunne dekke bredden i det norske ernæringsmiljøet. Alle tre vil også få andre roller utover bare redaksjonsarbeid, og Thea har allerede tatt fatt på arbeidet med å øke synlighet i sosiale medier. Vi ser alle frem til å lese bidragene deres både i denne og kommende utgaver.

I denne utgaven av NTFE kan vi by på et bredt spekter av artikler som omhandler alt fra nasjonale og internasjonale møtereferat, rapporter fra praksisopphold i Guatemala og vitenskapelige artikler. Spesielt ønsker jeg å trekke frem den fagfellevurderte artikkelen fra Bjørn Steen Skålhegg og Halvor Holm, som omtaler påståtte helseeffekter av kollagentilskudd og logiske fallgruver knyttet til dette populære tilskuddet som markedsføres aggressivt i en rekke kanaler. I vår andre fagfellevurderte artikkel har Christine Henriksen og medarbeidere evaluert helserelatert livskvalitet og ernæringsstatus blant 406 eldre hjemmeboende. Resultatene viser blant annet at dårlig ernæringsstatus henger sammen med svekket livskvalitet i denne tverrsnittstudien.

Jeg håper du får stor nytte av å lese dette nummeret, og oppfordrer deg til å ta det med på stranden, til storbyen eller på hytten i sommer. På vegne av redaksjonen vil jeg ønske alle våre lesere en god sommer!