Nytt fra NFE

Kjære medlemmer!

Høstseminaret gikk av stabelen 12. oktober. Ti foredragsholdere tok for seg ulike perspektiver på ernæring, fra strukturnivå og til det forebyggende ernæringsarbeidet som utføres i kommunene og på skoler. Takk til foredragsholderne som stilte opp for oss! Alle presentasjonene er lagt ut på nettsiden, www.nfe.no. I år var det lagt inn to paneldebatter, som bidro til å komme mer i dybden på de ulike temaene. Konferansier Ruth Astrid Sæter gjorde en strålende jobb med å sy det hele sammen.

I 2019 er det Norsk selskap for ernæring, NSE, som arrangerer høstseminaret. NFE vil da gjennomføre et annet arrangement for våre medlemmer. To ganger har vi arrangert nettverksmøter i Oslo. Styret er åpne for tema til andre møter eller kurs som våre medlemmer ønsker – kom gjerne med innspill i Facebook-gruppen eller på mail til styret@nfe.no. Om det er ønske om å arrangere nettverksmøter i andre byer enn Oslo, er vi også interesserte i det.

Styret begynner i disse dager å planlegge årsmøte for 2019. Flere styreverv er på valg, og valgkomitéen har satt i gang arbeidet for å rekruttere nye styremedlemmer. Kunne du tenke deg å bidra i styret? Da setter vi pris på å høre fra deg.

En viktig sak på neste årsmøte blir navneskifte for foreningen. Som nevnt tidligere i denne spalten vedtok årsmøtet 2018 at NFE skal skifte navn til noe som bedre omfavner alle våre medlemmer. Vi ønsker imidlertid å beholde forkortelsen NFE og navnet må reflektere dette. Facebook blir den viktigste kanalen for å diskutere nytt navn. I tillegg er det selvsagt mulig å sende innspill per mail. Styret har også engasjert et designbyrå som er i gang med å utvikle ny logo, og deltakere på årsmøtet vil kunne stemme over flere varianter.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul!

På vegne av styret