Nytt fra KEFF

Kjære medlemmer!

Arrangementskomitéen for KEFF konferansen 2019 er godt i gang med planleggingen, og det ser ut til å bli et svært interessant program med en ny spennende vri! Konferansen arrangeres 18. og 19. mars i Bergen. Invitasjon sendes snart ut, og mer informasjon vil komme på nettsiden.

Den 29. oktober arrangerte KEFF en vellykket workshop for sine faggrupper. Engasjerte deltagere gjorde at aktuelle tema ble godt belyst og diskutert. Les mer om erfaringene fra dagen som eget innlegg i tidsskriftet. Vi ser frem til fortsettelsen på gruppenes arbeid.

KEFF har deltatt på stortingshøring for «Leve hele livet» og Statsbudsjettet med innspill for å sikre befolkningen trygg, likeverdig og effektiv ernæringsbehandling. Det er et stort behov for klinisk ernæringskompetanse i kommunene, og det må stilles krav til kommunene om at kef’er inngår i, og har definerte roller i de tverrfaglige teamene i kommunene. Dette budskapet var gjentagende på begge høringene, og KEFF vil fortsette å prioritere dette som et viktig arbeidsområde i tiden fremover. Det er derfor gledelig å se at Oslo kommune nylig har publisert sin ernæringsstrategi som blant annet sier at kef skal inngå i bydelens tverrfaglige team. Vi går en spennende tid i møte!

Enda en stor gledelig nyhet er at kef’er er foreslått innlemmet i Legemiddelforskriften. Etter lengre tids arbeid for å få gjennomslag for dette, er det ekstra kjekt at dette nå blir en realitet! Det gir oss muligheten til å motta informasjon og reklame om reseptpliktige legemidler, inkludert intravenøs ernæring. Hurra!

Styret gratulerer Sissi Stove Lorentzen som nytt styremedlem i The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD)! Vi oppfordrer også alle som kunne tenke seg å være med i EFAD’s fagkomiteer melde interesse, se egen e-post sendt til alle medlemmer av KEFF.

Avslutningsvis håper jeg å se alle på KEFF’s 35. årsmøte i Bergen. Vi er en ung forening som har hatt stor vekst og fått til utrolig mye på grunn av flittige og engasjerte medlemmer. Jeg håper å kunne bruke litt tid til å anerkjenne dette og feire de store milepælene som en innledning til årsmøtet.

Med dette ønsker KEFF-styret alle våre medlemmer en riktig god jul!