Kjære leser

Året går mot slutten, og 2018 kan betegnes som et begivenhetsrikt år for tidsskriftet på mange plan. Vi har fått på plass et nytt redaktørteam, tre nye redaksjonsmedlemmer, og gjort noen endringer i driften for å blant annet bli mer synlige på nett. Som vi skrev i vår første leder i januarnummeret, var og er en av visjonene våre å øke den faglige bredden i redaksjonen og samtidig nå ut til en større andel av dem som omfattes av ernæringsfaget. I løpet av 2018 føler vi at vi har kommet godt på vei med dette arbeidet, og vi har publisert artikler som spenner fra nugdingforsøk i hotellbufféter til ernæring hos rusmisbrukere og assosiasjoner mellom enkeltnæringsstoffer og sykdom.

I nummeret du nå holder i hendene eller leser på www.ntfe.no mener vi også at bredden i fagmiljøet er godt representert. ­Martin Norum skriver om prestasjonsfremmende effekter av koffein, mens Marianne Nordstrøm og medarbeideres fagfellevurderte artikkel beskriver ernæringsutfordringer ved muskelatrofi. Vi er også svært glade for at Oscar Rangel-Huerta har tatt seg tid til å skrive en informativ artikkel om Nutrimeta­bolomics, et spennende felt i stadig vekst som åpner metodologiske dører for alle som driver med ernæringsforskning.

Vi ønsker også å meddele at vår eminente bildeansvarlige og langvarige redaksjonsmedlem, Kristine Aurdal, har valgt å takke for seg. I den anledning ønsker vi å takke henne for lang og tro tjeneste i tidsskriftet, og vi ønsker henne lykke til videre på vegne av alle i redaksjonen!

Til sist vil vi ønske alle leserne våre en god og fredfull jul, og et godt nyttår.

God lesing!