Innhold nummer 2/2019

Leder

Ane Sørlie Kværner

Kjære leser

Kun på nett

Daniel Bieniek

Grovt korn og kildekritikk – En oppfordring til mat- og ernæringsmiljøet

Bente Øvrebø

Avgifter på mat- og drikkevarer som folkehelsetiltak – noe å vurdere?

Norsk forening for ernæringsfysiologer har blitt Norsk Forening for Ernæringsvitenskap

Christine Henriksen

Nytt fra ernæringsforskningen

Linn Bøhler

Food-EPI i Norge – evaluering av myndighetenes innsats for å fremme sunne matomgivelser og forebygge overvekt, fedme og NCDs

Artikler

Håvard O. Rise Hanne Rosendahl-Riise

Protein intake, bone mineral density and risk of hip fracture: a systematic literature review

FishMeal- gruppen

Kan fisk utnyttes enda mer og samtidig fremme folkehelsen?

Aina Elstad Stensgård

Matsvinn i Norge – Hvem, hva, hvor?

V. Satheesh Somisetty Marit Rasmussen Jason Matthews

Applications of CRISPR/Cas9 in agriculture, nutrition, health and disease

Thea Myklebust-Hansen

3D-printing av mat – hvor langt har teknologien kommet i dag?

Ida Marie Pedersen

Ulovlig bruk av ernærings- og helsepåstander

Anne Bærug Wenche B arth Eide Kaia Engesveen Gerd Holmboe-Ottesen Arne Oshaug Jan Ivar Pedersen Margareta Wandel

Til minne om Elisabet Helsing

Faste sider

Martin Norum Erik Arnesen Christine Henriksen

Hot topics

Baktash Shahrestani

Bokomtale: Mat mot kreft

Anne Juul Skjetne Elena Sunde

Møtereferat: Referat fra KEFF-konferansen 2019

Masteroppgaver og disputaser

Møter

Malnutritia