Bokomtale

Bokomtale: Mat mot kreft

Forfatter av boken: Rune Blomhoff

Forfatter av boken, Rune Blomhoff, er professor ved Universitet i Oslo og forskningsleder ved Oslo universitetssykehus (Kreftklinkken). Han blir regnet som en av verdens mest innflytelsesrike ernæringsforskere, med spesielt fokus på kreft og ernæring.

«Mat mot Kreft» er en bok som er tilpasset den moderne tid hvor det å være kildekritisk er viktigere enn noen gang. Den moderne pasient har tilgang til informasjon om kosthold ved kreft, og har også mulighet til å lese seg opp på hva som er riktig og galt. Tilgangen til forskning og publikasjoner er noen få tastetrykk unna, og det er en jungel av informasjon man må navigere seg gjennom om kosthold og ernæring. Hvordan man tolker denne informasjonen er derimot en kunst som krever kompetanse, noe som reflekteres og belyses godt i de fem første kapitlene i denne boka. Dette danner et godt grunnlag for å kunne forstå og tolke de kostrådene som faktisk blir gitt når det gjelder kosthold og kreft.

De første kapitlene gir en god introduksjon til hvordan vitenskapen fungerer, de ernæringsvitenskapelige metodene, forskjell på kvaliteten på vitenskapelige artikler og grunnlaget for hvordan graden av evidens bestemmes. Det er også innslag av politisk og vitenskapelig historie, med fokus på den anti-vitenskapelige bølgen som skyller over oss. Denne grundige innføringen i hva vi vet, hvordan vi vet dette og presentasjon av systematisk kunnskapsoppsummering er forfriskende lesing. Her blir ikke leser og pasienter undervurdert, og det gir noe mer enn kun informasjon om hva man skal spise mer eller mindre av. Det gis god forklaring på hvorfor vi skal spise mer eller mindre av forskjellige matvarer, og grunnlaget for disse påstandene. Dette er med på å gi en forståelse og motivasjon hos leseren til å faktisk følge kostrådene. Ikke minst slår Blomhoff et slag for kliniske ernæringsfysiologer, og definerer denne profesjonen som de ledende ekspertene på dette emnet.

Denne boka baserer seg i stor grad på den nye World Cancer Research Fund rapporten fra 2018. Rapporten i sin helhet er omfattende og tung å lese, men inneholder flere matriser, som fremstiller den samlede kunnskapsstatusen, som gjør informasjonen mer «spiselig». Disse matrisene finner vi også i boken «Mat mot Kreft». For hver matvaregruppe og hver enkelt kreftsykdom bestemmes graden av evidens ved å angi nivået av «overbevisende dokumentasjon» til «utilstrekkelig informasjon». Dette gir en lettlest oversikt over grad av evidens for hver matvaregruppe opp mot de forskjellige kreftdiagnosene.

Videre drøftes blant annet temaer som økologisk mat, enkeltmatvarer, motedietter og fysisk aktivitet. Dette bidrar til et helhetlig perspektiv på kosthold, livsstil og kreft. For undertegnende som jobber med kreftpasienter, er det gull verdt å ha tilgang til et evidensbasert oppslagsverk som drøfter typiske myter om sukker, fasting og kosttilskudd. Det er også behagelig for leseren når teksten brytes opp av oppskrifter og faktabokser.

Oppsummert er dette en høyst aktuell bok å lese som skiller seg ut med hensyn til evidensbasert informasjon og grunnlag til å forstå og tolke dette. Boken er et godt oppslagsverk for de som jobber med kosthold og kreft, men også for andre interesserte uten ernæringsfaglig bakgrunn.

Interessekonflikter: Forfatteren oppgir ingen interessekonflikter.