Kjære leser

Sommeren er like rundt hjørnet. For mange av oss innebærer det en litt slakkere timeplan med tid til refleksjon, mulighet for å løfte blikket og forhåpentligvis fylle på med litt ferielektyre. Vi i NTFE er glade for å kunne utgi et bredt sammensatt nummer som spenner fra ernæring og bærekraft til teknologiske nyvinninger, og som seg hør og bør i et ernæringsfaglig tidsskrift – en god dose kildekritikk.

I januar i år ble EAT-Lancet rapporten lansert. Rapporten sammenstiller forskning om ernæring, helse og miljø og presenterer «the planetary health diet» – et kosthold med hensikt å gagne både helse og miljø. Rapporten har skapt store debatter internasjonalt og nasjonalt – også på ntfe.no og det er åpenbart at temaet engasjerer mange.

Møte mellom ernæring og miljø drøftes også i denne utgaven av NTFE. FishMeal-gruppen ved UiO med professor Kirsten Holven i spissen, orienterer om deres pågående forskningsprosjekt som går ut på å undersøke muligheten for å bruke mer av fisken til humant konsum. Gjennom en serie humane og mekanistiske studier tester de om avfallsstoffer fra fiskeproduksjonen også kan ha positive helseeffekter. Aina Elstad Stensgård, forsker og fagansvarlig for Mat og Emballasje i Østfoldforskning, løfter opp matsvinn som et alvorlig miljøproblem og gjør opp status her til lands. Stensgård kommer også med noen enkle råd for hvordan vi som forbrukere kan kaste mindre mat i hverdagen.

Vi har de siste tiårene vært vitne til en rivende utvikling innen molekylærbiologiske teknikker med potensielt stor betydning for ernæringsfaget. I en invitert oversiktsartikkel av Somisetty Satheesh og medarbeidere, gir forfatterne oss et innblikk i hvordan genredigeringsverktøyet CRISPR/Cas9 kan benyttes innen jordbruk, ernæring, medisin og helsefaget. Artikkelen tar blant annet for seg hvordan teknologien kan brukes til å gjøre matplanter mer smakfulle, næringsrike og samtidig mer motstandsdyktige ovenfor ytre påkjenner som bakterier og virus.

Fra teknologiske nyvinninger på laboratoriet til kjøkkenbenken – redaksjonsmedlem Thea Myklebust-Hansen har undersøkt hvor langt teknologien har kommet når det gjelder 3D-printing av mat. Gjennom et intervju med professor Steinar Killi får vi en smakebit på hvordan man ser for seg at teknologien kan brukes til å skreddersy måltider til det beste for miljø og helse. Kanskje er 3D-printer på sykehuskjøkkenet det som skal til for å bedre ernæringsstatus hos pasientene med tygge- og svelgevansker?

Avslutningsvis ønsker jeg å trekke frem to artikler som problematiserer hvordan ernærings- og helsepåstander kommuniseres. Mens redaksjonsmedlem Ida Marie Pedersen tar et oppgjør med ulovlig bruk av ernærings- og helsepåstander i næringsmiddelbransjen, røsker Daniel Bieniek opp i udokumenterte påstander om korn fra helsepersonell servert i beste sendetid. Begge forfatterne oppfordrer faggruppen vår til å ta i bruk «ytringsplikten» i møte med feilaktige påstander for å bidra til en mer opplyst debatt.

Med det gjenstår det bare å ønske god sommer, kritisk refleksjon og oppfordring om ytring fra alle oss i redaksjonen!