Kunngjøring: Første kull med ernæringsstudenter uteksaminert ved UiT

7 juni 2019 hadde det første kullet på bachelor i ernæring ved UiT – Norges arktiske universitet - sin siste eksamen, og ble med dette de første til å uteksamineres med denne utdanningen ved UiT.

Bachelor i ernæring ved UiT ble startet opp i 2016 etter iherdig innsats fra blant annet leder ved ernæringssenteret på UNN, Hugo Nilssen. Selv om det fantes en slik utdanning ved andre universitet lenger sør i landet, så Nilssen at det var få kvalifiserte søkere til stillingene i Nord-Norge, og det var generelt en mangel på klinisk ernæringsfysiologer i landsdelen. Det ble dermed viktig å få en slik utdanning i nord, slik at det var større sannsynlighet å få studentene til å bli etter fullført studium. De aller fleste av studentene som ble uteksaminert i vår har tilknytning til Nord-Norge, og det er dermed håp om at de fleste velger å bli i landsdelen.

De 10 første studentene er ferdig med bachelor i ernæring ved UiT (f.v.): Monika Lund Machlik, Mari Mikkelsen, Sunniva Kristine Jaspers Grønnslett, Anna Øien Sønslien, Wendy van Dreunen, Thea Johnsen Berglund, Elise Ellingsen, Elise Marlen Paulsen, Marie Hauan og Siyamali Gananathan.

Foto: David Jensen

Programstyreleder Guri Skeie er svært stolt over at UiT nå har fått gjennom det første kullet. «Det er mye jobb med å bygge opp et nytt studium, men det er også veldig spennende å få sette egne ideer ut i livet. Når vi nå i tillegg får masterstudiet på plass, vil vi få et stort fagmiljø i ernæring». De aller fleste av studentene som ble uteksaminert våren 2019 har valgt å søke seg videre på studiet master i klinisk ernæring ved UiT, som har oppstart høsten 2019. Førsteamanuensis Charlotta Rylander, som har vikariert som programstyreleder mens Guri Skeie har vært på forskningsopphold, sier at det har vært veldig flott å se hvordan studentene har blomstret i det siste semesteret. «Da de kom tilbake fra praksis hadde de gjort seg så mange nye erfaringer. Sammenhengen mellom de mer basale emnene på første og andre studieår, og de mer ernæringsrettede emnene på det siste året, ble brått mye tydeligere», sier hun.

Hvis du ønsker, kan du lese mer om bachelorprogrammet ved UiT på universitetets nettsider.