Hot topics

Nytt innen internasjonal ernæringsforskning

Fisk uten fisk?

Foto: Colourbox.com

Utvalget av plantebaserte alternativer til kjøtt, i form av «burgere» og «pølser» basert på blant annet soya- og hveteprotein og planteoljer, har skutt i været og blir stadig mer mainstream. Tilsvarende alternativer til fisk er det imidlertid lite snakk om, selv om det finnes alt fra veganske «fiskepinner» (eller «fuskepinner») til tang-kaviar («Vegiar»)». I supermarkeder i Storbritannia kan man blant annet finne 100 prosent veganske «reker» samt «røkelaks» av mikroalger.

Noen vil imidlertid gå enda et skritt lenger og rett og slett «dyrke» fisk fra bunnen av, i laboratoriet. Produsenten Impossible Foods i California, som er mest kjent for sin «Impossible burger», er én av bedriftene som nå jobber for å skape cellebasert «fisk», fortalte New York Times i juli (1). Reduserte fiskebestander og «kollaps i biodiversiteten i hav, sjøer og elver» er noe av motivasjonen ifølge firmaets årsrapport (2).

I juni ble en meny av cellekultivert laks laget av produsenten Wilt Type servert på en fiskerestaurant i Oregon, inkludert ceviche og sushi (produktet tåler foreløpig ikke mye varmebehandling).

Hvorvidt produktene vil bli like næringsrike som fisk, om de lar seg produsere i stor skala, eller om forbrukerne i det hele tatt er interesserte, gjenstår å se. Men det mangler i alle fall ikke på kreativitet!

Og mens noen altså vil lage plantebasert fisk, prøver andre å tilsette fisk i planteprodukter. Som omtalt i tidsskriftet i nr. 2/2019 (3) skal man for eksempel teste helseeffektene av proteinpulver basert på laks, noe som kan tenkes å bli en viktig ingrediens. I London fikk jeg nylig prøve spaghetti laget av fiskeprotein, helt uten korn. Slett ikke verst.

En annen original respons på kjøttalternativ-bølgen har for øvrig kommet fra en stor restaurantkjede i USA: en «marrot» – kjøttbasert gulrot (4). Ringen er sluttet!

Interessekonflikter: Ingen

Referanser

  1. “The Fish is Boneless. (Fishless, Too.)”. New York Times, 10.07.2019. https://www.nytimes.com/2019/07/10/business/fake-fish-impossible-foods.html.

  2. Impact Report 2019. Impossible Foods. https://impossiblefoods.com/mission/2019impact.

  3. FishMeal-gruppen. Kan fisk utnyttes enda mer og samtidig fremme folkehelsen? Norsk Tidsskrift for Ernæring. 2019;2.

  4. “Arby’s Has an Answer to Plant-Based Meat: A Meat-Based Carrot”. New York Times, 16.07.2019. https://www.nytimes.com/2019/07/16/business/arbys-fake-carrot.html.

Bør fremtidens overvektsbehandling rettes mot tarmbakteriene?

Det har lenge vært kjent at overvekt, fedme og dets komorbiditeter er forbundet med endringer i tarmfloraen. Likevel har det vært vanskelig å fastslå hvorvidt tilstandene er kausalt forbundet og i det tilfelle hva som kan sies å komme først. Både overvekt og vekttap er forbundet med endringer i tarmfloraen [1]. Samtidig viser studier på gnotobiotiske mus (bakteriefrie mus som mottar tarmbakterier fra andre individer) at det er mulig å gjenskape fenotypen til donorene ved fekal transplantasjon; mus som mottar tarmbakterier fra fete donormus (også om donorene er mennesker) vil selv utvikle fedme [2, 3]. Til tross for interessante funn fra dyreforsøk og mindre kliniske forsøk er det få som har utforsket potensiale i en mikrobiotakur hos mennesker. Er det mulig å restaurere en «syk tarmflora» hos personer med overvekt og fedme og med det bedre metabolsk helse? Hvordan ser i tilfelle en slik kur ut?

I artikkelserien «In focus» i Lancet Diabetes & Endocrinology belyser Jun Li og Frank B. Hu, sistnevnte leder for ernæringsavdelingen på Harvard, to nylig publiserte artikler som omhandler nettopp mikrobiotaen som terapeutisk siktemål i behandling av vektutfordringer på hver side av skalaen.

I en «proof of concept»-studie bestående av 43 individer med forhøyet kroppsvekt og insulinresistens publisert i Nature Medicine i år [4], viser forskerne at daglig tilskudd av både levende og pasteurisert Akkermansia muciniphia over en periode på tre måneder fører til en bedring i metabolske parametre på omtrent 30 % sammenlignet med placebo. Tilførsel av pasteuriserte bakterier så ut til å gi en ytterligere helsegevinst, blant annet en reduksjon i total kolesterol og en ikke-signifikant nedgang i vekt og fettmasse. Til tross for at studien er liten, er resultatene lovende og viser potensiale i å forebygge og behandle metabolske sykdommer gjennom tilskudd av tarmbakterier.

Kostholdet er antatt å spille en viktig rolle i å forme tarmfloraen fra spedbarnsalder og livet ut. I en randomisert placebokontrollert studie bestående av 65 moderat til alvorlig underernærte barn fra Bangladesh, publisert i Science i år [5], viser forskerne at det er mulig å «nudge» bakteriefloraen i retning av en sunnere flora gjennom berikning av kosten i en måned. Gjennom tilførsel av kikertmel, soyamel, peanøttmel og bananer – alle ingredienser som er lett tilgjengelige i Bangladesh, så man en bedring i mikrobiotaprofilen og plasmamarkører for vekst, beindannelse, immunfunksjon og nevrologisk utvikling. Selv om studien er liten og forsøksperioden relativt kort, viser den potensiale i kostintervensjoner rettet mot tarmfloraen for å bedre vektutviklingen hos underernærte barn.

Hvorvidt mikrobiotamanipulasjon – enten via tilførsel av tarmbakterier eller planteføde til bakteriene vi er vertskap for, kan være en del av løsningen på vår tids store helseutfordringer gjenstår tiden å vise.

Interessekonflikter: Ingen

Referanser

  1. Song M, Chan AT: Environmental Factors, Gut Microbiota, and Colorectal Cancer Prevention. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association 2019, 17(2):275-289.

  2. Ridaura VK, Faith JJ, Rey FE, Cheng J, et al: Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice. Science (New York, NY) 2013, 341(6150):1241214.

  3. Walker AW, Parkhill J: Microbiology. Fighting obesity with bacteria. Science (New York, NY) 2013, 341(6150):1069-1070.

  4. Depommier C, Everard A, Druart C, Plovier H, et al: Supplementation with Akkermansia muciniphila in overweight and obese human volunteers: a proof-of-concept exploratory study. Nature medicine 2019, 25(7):1096-1103.

  5. Gehrig JL, Venkatesh S, Chang HW, Hibberd MC, et al: Effects of microbiota-directed foods in gnotobiotic animals and undernourished children. Science (New York, NY) 2019, 365(6449).