Kjære leser

Sommeren er omsider over og forhåpentligvis har de aller fleste av dere fått ladet batteriene og vil nå tre inn i høstmørket med nyvunnen motivasjon til å behandle, gi råd, formidle, forske og ikke minst lære. Spesielt håper jeg dette gjelder de av leserne våre som er studenter og for første, n-te eller siste gang skal bite tennene sammen og suge til seg ny kunnskap om ernæringsfaget og alt det omfatter i universitetenes eller høyskolenes ordnede former. For i dette faget stopper jo læringen tross alt ikke dagen man har vitnemålet i hånden.

I denne utgaven av tidsskriftet kan vi lese i et referat fra en konferanse om vitamin B12 og folat at etablerte sannheter i miljøet stadig utfordres. For eksempel er det slett ikke sikkert at leveren har et stort lager av vitamin B12, slik det vanligvis undervises i dag. Og apropos B12, i en av to vitenskapelige artikler i dette nummeret har Åslaug Oddsdatter Matre og Vegard Lysne i en systematisk oversiktsartikkel undersøkt om B12-tilskudd har effekt på kognisjon og andre parametere ved sub-klinisk B12-mangel. I utgavens andre vitenskapelige artikkel har Martin Norum gjort en grundig oppsummering av forskning som foreligger på periodisering av karbohydratinntak i prestasjonsøyemed, med hovedfokus på utholdenhetsidrett.

I dette nummeret har vi også noen saker om hva som skjer i undervisningsdelen av faget. Karianne Svendsen har skrevet en anmeldelse av den nye læreboken i samfunnsernæring hvor det ifølge Svendsen belyses temaer hun har til gode å se nevnt i andre lærebøker. Camilla Haugstveit og Jørgen Torgerstuen Johnsen skildrer sine erfaringer som praktikanter i Verdens Helseorganisasjon i Genéve, og sist men ikke minst kunngjør Universitetet i Tromsø at de har uteksaminert sitt første kull med bachelorgrad i ernæring! Vi gratulerer!

God lesning!