Fire årstider i Genève – praktikanter i Verdens Helse­organisasjon

Sommeren 2018 fullførte vi vår mastergrad i samfunnsernæring ved OsloMet. I løpet av utdannelsen hadde vi utviklet en spesiell interesse for global ernæring og internasjonalt ernæringsarbeid, og begge endte opp med en masteroppgave basert på et ni ukers langt feltarbeid i Nepal. Etter masteroppgaven ønsket vi å utforske mulighetene for å utvide vår erfaring innen internasjonalt ernæringsarbeid. Litt tilfeldig søkte vi begge på praktikantstillinger i Verdens helseorganisasjon (WHO), og fikk hvert vårt tilbud i ernæringsavdelingen.

Verdens helseorganisasjon - WHO

De Forente Nasjoner (FN) består av flere organisasjoner, inkludert WHO som er blant de største aktørene innen internasjonalt ernæringsarbeid. WHO startet sin virksomhet i 1948, og er den organisasjonen i FN-systemet som primært jobber med å bedre helsetilstanden til verdens befolkning. WHO jobber på mange måter, fra utvikling av globale helseretningslinjer til praktisk helsearbeid i felt (1). Vi takket begge ja til tilbudet om praktikantplass i avdelingen for ernæring i helse og utvikling – The Department of Nutrition for Health and Development (NHD).

Avdelingen for ernæring i helse og utvikling (NHD)

NHD jobber gjennom å bistå FNs medlemsland og verdenssamfunnet med vitenskapsbaserte og policyorienterte anbefalinger og teknisk veiledning; operasjonell og politisk støtte for å styrke kapasiteten til å identifisere problemer; samt tiltak for å bekjempe disse. I tillegg bistår NHD i implementering av ernæringsintervensjoner, monitorering av disse og evaluering av resultater. Avdelingens arbeid skjer på et globalt, regionalt og nasjonalt nivå, og NHDs mål er å følge opp og forsøke å nå internasjonale forpliktelser, som FNs bærekraftsmål (2).

Oppgavene man har som praktikant varierer, både avhengig av hvilken avdeling du jobber i og hvem som er veilederen din. Noen ganger jobber praktikanter med spesifikke prosjekter eller forberedelser til spesifikke møter eller lanseringer, andre ganger med systematiske oversikter, databaser eller rapporter som skal publiseres eller oppdateres. I tillegg varierer arbeidsfokuset i WHO gjennom året.

Vi jobbet for avdelingen i forskjellige tidsrom, og hadde ulike veiledere og arbeidsgrupper å melde til, og våre erfaringer er dermed litt ulike. Camilla var i praksis fra mai til midten av oktober 2018, mens Jørgen var i praksis fra september 2018 til slutten av februar 2019.

WHO har hovedkontor i Geneve.

Foto: Jørgen Torgerstuen Johnsen.

Camillas erfaringer

Bare to dager etter jeg hadde levert masteroppgaven fløy jeg til Genève og startet mitt praktikantopphold med å delta på World Health Assembly (WHA). Dette er en årlig politisk styrende samling for WHO, hvor medlemsland, politikere og fagmiljø innen global helse er tilstede. I tillegg til en rekke tekniske orienteringsmøter, består WHA av to typer møter med ulik funksjon. Komitemøter er der ulike representanter og delegater kommer sammen og enten diskuterer tekniske og helserelaterte saker (komité A), eller de relatert til økonomi og forvaltningsspørsmål (komité B). Tekster og målsetninger som vedtas i komitemøtene tas videre til plenumsmøter. Dette er møter der alle delegater av WHA avgjør sakene brakt inn fra komitéene (3).

I løpet av WHA fikk jeg delta i både åpne og lukkede møter, fikk innsyn i hvordan avgjørelser diskuteres til konsensus, og hvordan avgjørelser formaliseres i store og små møtesaler. Jeg opplevde dynamikken mellom medlemsland, sekretariatet (WHO) og ikke-statlige organisasjoner, i og utenfor møterommene. I tillegg var det mange spennende arrangementer i forbindelse med WHA på ulike steder i Genève. Det er vanskelig å forklare hvor utrolig hele denne uken var, med spennende temaer, informasjon og diskusjoner mellom fagfolk som har inspirert meg gjennom utdannelsen.

I løpet av mitt praktikantopphold jobbet jeg i arbeidsgruppen Nutrition Policy and Scientific Advice Unit (NPU), hvor jeg blant annet vurderte og analyserte nasjonale lover og politiske dokumenter knyttet til mat og ernæring. Mange av hovedoppgavene mine orienterte seg rundt en database kjent som GINA – Global database on the Implementation of Nutrition Action. GINA er en stor og utrolig nyttig database med policy og lovgivning knyttet til ernæringsrelaterte temaer (4). Jeg bidro for eksempel til en analyse av den nyeste norske handlingsplanen Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Et av de større prosjektene jeg gjennomførte i GINA gikk ut på å oppdatere databasen i henhold til en nylig publisert rapport, som viser medlemslands status i forhold til regulering av markedsføring av morsmelkerstatning (Marketing of breast-milk substitutes: National implementation of the international code Status Report 2018). Jeg bidro også med korrektur på de siste utkastene av den nylig lanserte Global nutrition policy review 2016-2017. Jeg fikk være med på mange spennende møter i løpet av min tid som praktikant, og fikk også bidra som teknisk støtte på et ekspertmøte i regi av Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) og WHO som tok for seg temaer relatert til ungdom og ernæring.

Etter praktikantoppholdet sitter jeg igjen med et svært verdifullt innblikk i hvor sammensatt arbeidet i organisasjonen er. Det er så mye som ikke kan læres ved å lese rapporter og artikler, men som må oppleves, og jeg føler meg heldig som fikk nettopp dét.

Jørgens erfaringer

Under mitt praktikantopphold jobbet jeg i teamet til direktøren for avdelingen, hvor min veileder har ansvar med å arrangere ernæringsrelaterte arrangementer, utvikle rapporter, skrive orienteringsdokumenter, faktaark og artikler. Mine oppgaver baserte seg på å assistere henne i hennes arbeid. Etter en periode her merker man at de som jobber i avdelingen virkelig brenner for det internasjonale ernæringsarbeidet.

Som en del av arbeidsoppgavene mine fikk jeg et innblikk i hvor mye arbeid som ligger bak publikasjonene og fikk delta i prosessen av retting, design og skriving av de ulike rapportene og artiklene som ble publisert. Det er veldig gøy å se at det man har bidratt med inngår i utgitte publikasjoner som kan bli lest av andre som er like i interessert i ernæring! Jeg fikk blant annet være med å utvikle A healthy diet sustainably produced – Information sheet, Weekly iron and folic acid supplementation as an anaemia-prevention strategy in women and adolescent girls og fikk være med å utgi en artikkel i British Medical Journal (BMJ): Transforming the food system to fight non-communicable diseases.

Jeg var også med å arrangere «workshop» for medlemsland, hvor blant annet Norge var en av de som presenterte sitt arbeid. Workshopen handlet om hva som er best praksis for ernæringsrelatert arbeid i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer og en konsultasjon som handlet om interessekonflikter innen statlig samarbeid med privat sektor. Det var spennende å se hva som foregår bak kulissene og hvordan ulike mål blir satt og påvirket av politikk. Jeg var også med å assistere i mange ulike prosjekter NHD arbeidet med, blant annet videreutviklingen av The Nutrition Knowledge Hub, som er en e-learning plattform for å øke ernæringskunnskapen blant WHO ansatte. Her var jeg med på å forme og teste innholdet av nettsiden og kursene.

Erfaringene jeg har fått er noe som jeg definitivt kommer til å ta med meg videre i min karriere. Deltagelse og planlegging av arrangementene har gitt meg god innsikt i hva som foregår og hvorfor ulike mål, oppgaver og avgjørelser blir tatt. I tillegg sitter jeg med mye verdifulle inntrykk om hvordan WHO opererer, menneskene bak de store og anerkjente publikasjonene og retningslinjene som WHO produserer, og et betydningsfullt nettverk verden over.

Opplevelser

Flere store, internasjonale organisasjoner har sine kontorer i Genève, og det er mange praktikanter i byen. Et praktikantopphold er en gylden mulighet til å skape et internasjonalt nettverk med venner og kolleger fra hele verden. I ukedagene arrangeres det ofte arrangementer, som lunsjseminarer, uformelle forelesninger med kunnskapsdeling blant praktikanter, eller samtaler med eksperter fra ulike avdelinger i WHO. Hver torsdag og fredag er det flere sosiale aktiviteter for praktikanter rundt om i byen.

Mange praktikanter reiser i helgene og det er lett å hive seg på turer for å utforske Europa eller andre steder i Sveits. Man har lett tilgang til andre storbyer i Europa og det er en enkel sak å komme seg rundt om i landet. Noen av de mest kjente alpebyene som Interlaken og Zermatt er kun noen timer unna Genève med tog eller bil. I tillegg er det særlig om sommeren mange gratiskonserter og andre kulturarrangementer i Genève.

Hvordan søke som praktikant

WHO tar imot praktikanter som er studenter ved et anerkjent universitet/høgskole, men også dem som er ferdig utdannet inntil seks måneder etter endt studie. Er du interessert i å jobbe som praktikant kan du søke via https://www.who.int/careers/internships/en/. WHO ønsker praktikanter fra hele verden. Man kan søke hos alle seks regionale kontorer og hos hovedkvarteret i Genève. De regionale kontorene finner du i Kongo, USA, India, Danmark, Egypt og Filipinene. Selv om søknaden skal igjennom en formell prosess kan det også være lurt å kontakte avdelingene og ansatte som jobber med prosjekter som ser spennende ut, for å høre om de tar imot praktikanter i prosjektene sine.

Andre FN-organisasjoner som FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verdens matvareprogram (WFP) og FNs barnefond (UNICEF) tilbyr også praktikantstillinger. Som praktikant innen FN-systemet kvalifiserer du som søker for et stipend fra Utenriksdepartementet på opptil 50.000 kroner (5).

Interessekonflikter: Ingen

Referanser

  1. FN-Sambandet. Verdens helseorganisasjon (WHO) [Internet]. FN-sambandet; 2017 [cited 2019 Aug 18]. Available from: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-organisasjoner-fond-og-programmer/Verdens-helseorganisasjon-WHO

  2. World Health Organization. Department of Nutrition for Health and Development (NHD) [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2019 [cited 2019 Aug 18]. Available from: https://www.who.int/nmh/about/nhd/en/

  3. World Health Organization. How the World Health Assembly works [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2019 [cited 2019 Aug 18]. Available from: https://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/how_wha_works/en/

  4. World Health Organization. Global database on the Implementation of Nutrition Action (GINA) [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2019 [cited 2019 Aug 18]. Available from: https://www.who.int/nutrition/gina/en/

  5. Utenriksdepartementet. Stipend for praktikanter i FN-systemet [Internet]. Norway: Utenriksdepartementet; 2017 Oct [cited 2019 Aug 18]. Available from: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/stillinger/int_org/fn_junioreksperter/stipend_fn/id450965/