Innhold nummer 4/2019

Leder

Erik Arnesen

Kjære leser

Kun på nett

Tanja Kalchenko Nina Cathrine Johansen

Kronikk: Kjøttbransjens freidige overprøving av oppsummert vitenskap

Ida Kristiansen Mathilde Enger Hege Østgaard Anne Sætre Kaja Helland-Kigen

Klinisk ernæringsfysiolog - en nøkkelingrediens på kjøkkenet?

Thea Myklebust-Hansen Vegard Lysne

FENS 2019: Malnutrition in an obese world – European perspective

Linn Bøhler Ida Marie Pedersen

Referat fra NSEs høstseminar: Tarmhelse

Linn Bøhler

Helseseminar med NorgesGruppen

Kristine Engebretsen Illøkken

Disputassammendrag: Spedbarnsmat for fremtidig helse

Artikler

Ida Moksnes Barbala Navnit Grewal Helene Haug Aud Marit Eriksen Laura Terragni

Mat for fremtiden

Annechen Bahr Bugge

Grøt og velling – før og nå

Eilin Lundekvam By Trine Thorkildsen Marianne Sundt Sødring Karianne Spetaas Henriksen

Kronikk: Utfordringer med ernæringsforskningen på rødt kjøtt

Erik Arnesen

Ti år med Nøkkelhullet i Norge

Hege Berg Henriksen Christine Henriksen Hanna Ræder Ane Sørlie Kværner Anne Juul Skjetne Siv Kjølsrud Bøhn Ingvild Paur Torgrim M. Langleite Gro Wiedswang Sigbjørn Smeland Rune Blomhoff

Hvilke kostråd skal man gi til pasienter behandlet for tarmkreft?

Mari Mohn Paulsen Ingvild Paur Randi Julie Tangvik Cecilie Varsi Lene Frost Andersen

MinMat: et digitalt verktøy for oppfølging av underernærte pasienter

Thea Myklebust-Hansen Vegard Lysne

FENS 2019: Malnutrition in an obese world – European perspective

Karianne Svendsen

KEF og professor: møt Hilde Brekke

Kliniske ernæringsfysiologers dag

Faste sider

Christine Henriksen

Bokomtale: Lovprising av plantebasert kosthold

Ida Marie Pedersen

Hot topics

Christine Henriksen

Nytt fra ernæringsforskningen

MASTEROPPGAVER OG DISPUTASER

MØTER

Malnutritia