KEF og professor: møt Hilde Brekke

Hilde Brekke er klinisk ernæringsfysiolog (KEF) utdannet fra UiO og Gøteborg Universitetet. Tjuefire år etter at hun selv gikk ut fra UiO er hun tilbake, nå som professor i klinisk ernæring. Denne unike kombinasjonen gjorde at vi i tidsskriftet ønsket å høre mer om Hilde sin karrierevei, og om hun har noen råd til andre som ønsker å klatre den akademiske rangstigen.

Hilde Brekke har ikke gått med en drøm om å bli professor, men har latt seg inspirere av en rekke sterke, dyktige kvinnelige mentorer og forbilder opp gjennom årene.

Navn: Hilde Brekke

Alder: 47

Arbeidssted: Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO

Stilling: Professor i klinisk ernæring

Bakgrunn: Kef, PhD

Forskning: Hovedfokus i forskningen er forebygging av livsstilssykdom hos kvinner etter barnefødsel.

Undervisning: Blant annet emneansvarlig for ERN4400 Avansert klinisk ernæring

Først og fremst må vi gratulere deg med professortittel! Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?

- Etter å ha studert bachelor i ernæring ved UiO, valgte jeg å reise til Gøteborg i 1996 for å bli kef fordi man på den tiden ikke kunne bli dette i Norge. Planen etter endt utdannelse var å reise hjem til Norge og jobbe som kef, men da jeg fikk muligheten til å fortsette som stipendiat valgte jeg å bli i Gøteborg, sier Brekke, som tok doktorgraden sin på forebygging av type 2 diabetes.

Brekke forteller at forebyggingen fokuserte på mat med lav glykemisk indeks og omega-3, i tillegg til fysisk aktivitet. De av studiedeltagerne som fulgte rådene best, forbedret sine risikofaktorer mest kan Brekke bekrefte.

Fikk finansering for å bli professor

Etter disputas begynte Brekke å jobbe som forsker og foreleser ved «Avdeling för klinisk nutrition» som er ansvarlig for Dietistutbildningen (kef-utdanningen) i Göteborg. Derifra reiste hun på et forskeropphold til Cornell University i USA takket være finansiering fra Throne Holst-stiftelsen.

– Jeg stortrivdes i USA og fikk heldigvis finansiering for ytterligere fire år med forskervisitter til Cornell. I løpet av oppholdet fikk jeg mulighet til å utvikle mitt eget forskningsprogram innen vekt og risikofaktorer for hjerte-karsykdommer hos mødre, forteller Brekke, som på det sterkeste anbefaler andre å ta utenlandsopphold.

For Brekke var det ingen barndomsdrøm å bli professor. Hun innrømmer også at hun heller ikke har hatt en tydelig karrierestrategi fra starten. Derimot har hun blitt inspirert av en rekke sterke, dyktige kvinnelige mentorer og forbilder opp gjennom årene, i tillegg til at hun har lært mye av egne og andres feilsteg og fremskritt. Professordrømmen ble heller ikke et mål før hun fikk finansiering fra VINNOVA i Sverige for videre samarbeidet med Cornell, med en reell målsetningen om at det skulle føre til professorat. I dag er det litt over 2 år siden Brekke fikk opprykk til professor.

Innovasjonspris innen utdanning

Det er ytterst få, om noen, i Norge som kan titulere seg både kef og professor i klinisk ernæring. Vi stiller derfor det retoriske spørsmålet om det ikke er en stor fordel å være kef når man jobber på et institutt som utdanner kef’er?

- Det har nok vært en fordel i min jobb med Dietistprogrammet i Sverige og masterutdanningen til kef i Oslo at jeg selv har bakgrunn som kef og vet hva jeg syntes var bra/mindre bra med egen utdanning, bekrefter Brekke.

Selv om Hilde har flyttet et steinkast unna arbeidsplassen sin i Sognsvannsveien 9, har ikke hverdagen hennes forandret seg nevneverdig etter at hun ble forfremmet til professor i klinisk ernæring.

– Jeg gjør akkurat de samme tingene som tidligere. Men tittelen sier noe om hvor langt man har kommet i sin forskerkarriere og hvilken erfaring man har. Dette kan være viktig, spesielt i forbindelse med søknad om finansiering, sier Brekke, som har en arbeidshverdag som i hovedsak består i å planlegge og gjennomføre undervisning og forskning, veilede studenter, samt administrative oppgaver og møter.

– Det morsomste med jobben er når ens jobb resulterer i god undervisning og god forskning som er til glede for andre.

Dette har også Brekke, sammen med førsteamanuensis og kef Christine Henriksen, fått bekreftelse på da de vant det medisinske fakultet sin pris for «Innovasjon i bachelor- og masterutdanningen for deres kreative og innovative arbeid med utvikling av undervisningstilbudet ved det nyetablerte Senter for klinisk ernæring»

– Det var oppmuntrende å få pris for god undervisning. I mitt tilfelle handlet det om ferdighetstrening av studenter i fellesundervisningen, det vil si ernæring, medisin og tannlegestudenter. Jeg ønsker å fremheve viktigheten av ernæring også for andre studenter enn ernæringsstudenter, sier Brekke til vår alles store enighet.

Sist men ikke minst, Hilde, har du noen råd til andre med ernæringsbakgrunn som vurderer en karriere innen akademia?

– Å få en karriere i akademia kan være en tøff vei å gå. Man må vite hva man vil og planlegge deretter. Tiden fra disputas til fast ansettelse i akademia er lang og går oftest via mange korte og usikre stillinger. For å synes at det er verdt det må man virkelig ønske det, sier Brekke.

Men du planla jo ikke så mye selv?

– Nei, det handler også om å ta mulighetene når de er der, samt å være genuint opptatt av å forske, formidle og forelese, avslutter kef og professor i klinisk ernæring, Hilde Brekke.