Hot topics

Tilsetningsstoffer i fokus

Det er intet nytt at det snakkes om tilsetningsstoffer, men denne høsten har det vært ekstra fokus på stoffer som tilsettes produkter for å bedre deres tekniske egenskaper.

Teknologisk Matforum dedikerte en hel dag til nettopp dette da de arrangerte TeMa-dag 28.august, med hensikt om å redusere forvirring i bransjen og tydeliggjøre lovverket som omfatter tilsetningsstoffer. Dyktige foredragsholdere fra blant annet Mattilsynet, TINE, Eurofins og utdanningsinstitusjoner forsøkte å gi klarhet i lovverk og reguleringer, utfordringer, gråsoner og merking. I tillegg ble det diskutert hvorfor tilsetningsstoffer er forbundet med skepsis blant forbrukerne, og i hvilke grad tilsetningsstoffer påvirker helsen.

En trend vi har sett lenge i næringsmiddelbransjen er økt fokus på og bruk av clean label. Anna-Pia Lødemel fra Mattilsynet og Marie Vaale-Hallberg fra Kvale Advokatfirma diskuterte utfordringer knyttet til merking av produkter og hvordan vi skal unngå å villede forbrukerne. De poengterte at produkter som merkes med «uten tilsetningsstoffer, konserveringsmiddel og/eller fargestoffer» må oppfylle flere forutsetninger. Blant annet må det være andre matvarer av samme type som inneholder det/de aktuelle tilsetningsstoffene. Man kan for eksempel ikke merke melk «uten fargestoff» dersom fargestoff ikke vanligvis brukes for denne matvaregruppen. I tillegg er det også villedende å si at tilsetningsstoffer er naturlige, da et tilsetningsstoff alltid er prosessert i større eller mindre grad, og ikke forekommer i denne formen i naturen.

Tilsetningsstoffers påvirkning på helse har også vært et hett tema i høst. På TeMa-dagen forklarte Gjermund Vogt fra Eurofins at det er de tilsetningsstoffene uten E-nummer som vi skal bekymre oss for. Listen over tilsetningsstoffer øker stadig, men det er ikke alle vi har behov for. Selv om tilsetningsstoffer er helt essensielt for de fleste næringsmidler, er det, ifølge Vogt, viktig å huske at om du bruker tilsetningsstoffer feil, kan det gå galt.

Høyskolelektor i ernæring ved Bjørknes Høyskole, Marit Kolby Zinöcker, diskuterte også bruk og misbruk av tilsetningsstoffer på fagdagen til Norsk Selskap for Ernæring torsdag 24. oktober, der hovedtemaet var tarmhelse. Ifølge Zinöcker har det nå kommet flere dyrestudier som viser uheldige effekter av enkelte konsistensmidler på mikrobiota og helse. Zinöcker etterlyste mer forskning og flere humane studier på området, og oppfordret de fremmøtte til å styre unna tilsetningsstoffer som blant annet karboksymetylcellulose, polysorbat-80 og karragenan. Les gjerne mer om denne fagdagen i oppsummeringsartikkelen av fagdagen på nett i tidsskriftets nr. 4/2019.

Selv om de fleste lovverk og reguleringer tilknyttet næringsmiddelproduksjon er vanskelig å forstå og tolke, er regelverk tilknyttet tilsetningsstoffer særlig utfordrende. På TeMa-dagen ble det klart at det hersker en del forvirring i bransjen, og at lovverket er vanskelig å navigere i. Det er derfor gledelig og til stor nytte at Mattilsynet i disse dager arbeider med en ny veileder som skal bidra til å oppklare uklarheter og gråsoner i regelverket, og gjøre det enklere for alle som produsere mat å oppfylle kravene. Mattilsynet er nå i gang med å kartlegge utfordringer og behov i bransjen, og vil sannsynligvis publisere veilederen en gang i løpet av 2020.

Forfatteren er produktutviklingssjef i Faun Pharma AS.

Opgitte interessekonflikter: Ingen