Helseseminar med NorgesGruppen

NorgesGruppen ønsker å bidra til bedre folkehelse og har gjort en rekke grep for å legge til rette for at kundene kan ta sunnere valg i deres butikker. Torsdag 12. september arrangerte de sitt årlige helseseminar.

NorgesGruppen jobber med å selge mer frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk, i tillegg til å redusere salt, sukker og mettet fett i sortimentet. De samarbeider med leverandørerene for å utvikle matvarer som er gode og sunne. NorgesGruppen har også endret plasseringen av sunne produkter i butikk og redusert prisene for å bidra til at kundene gjør sunne valg. Sammen med organisasjonen GreeNudge evaluerer NorgesGruppen hvorvidt tiltakene bidrar til en sunnere handlekurv.

Halvårsresultatene til NorgesGruppen innen folkehelse viser at flere piler peker i riktig retning. Fiskekonsumet har økt og omsetningen av mettet fett og sukker fortsetter å gå ned. NorgesGruppen har påvirket leverandører til å redusere innhold av sukker i blant annet frokostblandinger, men har også flyttet godteriet vekk fra kasseområdene.

Ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartetmentet, Geir Stene-Larsen, er fornøyd med bransjenes samarbeid for en bedre folkehelse. Internasjonalt har de liten tillit til et slikt samarbeid og sammenligner det med tobakkindustriens mål om å øke inntektene samtidig som helsemyndighetene jobber for å redusere bruk av tobakk. Stene-Larsen mener dette bransjesamarbeidet i Norge er unikt. Han tror det skyldes at vi i Norge er ganske samvittighetsfulle og ikke kun er opptatt av å tjene penger, men også ønsker mer mening bak arbeidet man gjør.

Interessekonflikter: Ingen, men jeg har et nært familiemedlem som er ansatt i Asko som leverer varer til NorgesGruppens kjeder.