Kjære leser

Det nye (ti)året er allerede godt i gang, og når du leser dette hvor enn i landet du befinner deg, håper jeg vårsolen så smått er begynt å titte frem etter det som egentlig har føltes som en eneste lang høst. Spesielt her øst. Om ikke, håper jeg i det minste at nummeret du nå holder i hendene kan bidra med litt inspirasjon i tiden som kommer mens vi ser mot lysere tider, og under kommer tips til noen saker du kan ta en kikk på.

Vi ser både i fagfeltet og i det bredere mediebildet for øvrig at underernæring får mer fokus og oppmerksomhet. I løpet av de siste to årene har vi i snitt hatt én sak per nummer som i en eller annen grad har omtalt underernæring og/eller ernæringskvalitet blant eldre og pleietrengende. Interessen rundt dette svært viktige temaet ser ikke ut til å endre seg med det første. I en av to vitenskapelige artikler i dette nummeret har Major og Krogseth blant annet undersøkt sammenhengen underernæring og demens. De rapporterer, kanskje ikke overraskende, at risiko for underernæring øker med mer alvorlig demens. Et annet felt som med rette har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og som min medredaktør Erik Arnesen påpekte i forrige leder, er bærekraft. Det ble debatt rundt Lundekvam By m.fl. sin artikkel om utfordringer med ernæringsforskning på rødt kjøtt i forrige nummer, og Kalchenko & Johansen publiserte nylig et tilsvar som du kan lese på ntfe.no. I dette nummeret skriver Ulleberg og Kolsgaard om et verktøy som kan brukes til å vurdere bærekraft i arbeidet med nye kostråd. På ntfe.no kan du lese en prosjektomtale av Grini m.fl. som omhandler bearbeidet kjøtt og tarmkreft og hvorvidt vi kan gjøre norske produkter sunnere.

Avslutningsvis ønsker jeg å trekke frem en morsom artikkel skrevet av redaksjonsmedlem Thea Myklebust-Hansen om «cravings» i svangerskapet, et fenomen som mange kvinner kanskje vil kjenne seg igjen i. Er det egentlig reelt? Det har jeg absolutt ingen forutsetninger for å uttale meg om, så bla til side 30 og les mer i saken til Thea!

God lesing!