Disputassammendrag: Serum vitamin A og hjerte- og karsykdom

Tidsskriftets redaktør Thomas Olsen forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo 16. januar i år. Avhandlingens tittel er “Lipids, Homocysteine and Vitamin A. Perspectives and new hypotheses from patients with cardiovascular disease”.

Det er en kjent, klar sammenheng mellom risiko for hjerte- og karsykdom og blodlipidkomponenter, som apolipoprotein B og A1, og homocystein. Retinsyre er den viktigste bioaktive formen for vitamin A, og denne har målgener som er involvert i lipid- og homocysteinmetabolismen. Det har også vært funnet sammenhenger mellom høyere serumnivåer av retinol (utover referanseverdier) og risiko for metabolsk syndrom og dødelighet. Målet med Olsens prosjekt var derfor å undersøke hvorvidt vitamin A (retinol) i blodet påvirker risiko for hjerte- og karsykdom i samspill med apoB, apoA1 og homocystein, samt å undersøke faktorer som er knyttet til retinolnivåer, hos pasienter med hjerte- og karsykdom. Materialet var mer enn 4000 pasienter fra Vest-Norge som var innlagt for mistenkt koronarsykdom mellom år 2000 og 2004.

Avhandlingen er basert på tre vitenskapelige artikler, som er publisert mellom 2017 og 2019 i Atherosclerosis, European Journal of Preventive Cardiology og European Journal of Nutrition. Det er også verdt å nevne at han sammen med Rune Blomhoff også har en kommende oversiktsartikkel om vitamin A-metabolisme og hjerte- og karsykdom, diabetes og fedme i Advances in Nutrition (publisert på nett i desember 2019).

Studiene viste for det første at serum vitamin A-nivåer modifiserte sammenhengen mellom høyere apoB og risiko for akutt hjerteinfarkt hos pasientene (80 % av dem brukte statiner). Risikoen knyttet til homocystein var også høyere blant pasienter med høye nivåer av vitamin A. Faktorer som var knyttet til høyere vitamin A-nivåer var kreatinin (markør på svekket nyrefunksjon), aminosyren cystein og urinsyre. CRP var derimot forbundet med lavere vitamin A-nivåer.

Det var ikke en signifikant sammenheng mellom inntak av matvarer eller næringsstoffer og vitamin A i blodet. Kjøtt og grønnsaker var imidlertid veldig svakt forbundet med serum retinol, men da dette var en tverrsnittstudie kan man ikke fastslå noen årsakssammenheng.

Hvorvidt resultatene kan overføres til en generell befolkning er uvisst; denne pasientgruppen hadde eksempelvis høyere serum retinol-nivåer enn det som er vist i andre grupper med friske personer, inkludert personer fra Vest-Norge.

Opponenter var professorene Helene McNulty ved Universitetet i Ulster (Nord-Irland) og Ian Graham ved Trinity College i Dublin (Irland). Både disputasen og prøveforelesningen med tittelen “Cardiovascular disease in Norway – the balance between genes, environment, and interventions”, ble gjennomført på en forbilledlig måte.

Redaksjonen gratulerer stolt Thomas, hans hovedveileder Kathrine J. Vinknes og biveilederne Helga Refsum, Rune Blomhoff og Ottar Nygård!

Publiserte arbeider

Olsen T, Vinknes KJ, Svingen GFT et al. Cardiovascular disease risk associated with serum apolipoprotein B is modified by serum vitamin A. Atherosclerosis. 2017;265:325-30.

Olsen T, Vinknes KJ, Svingen GFT et al. The risk association of plasma total homocysteine with acute myocardial infarction is modified by serum vitamin A. Eur J Prev Cardiology. 2018;25(15):1612-20.

Olsen T, Vinknes KJ, Blomhoff R et al. Creatinine, total cysteine and uric acid are associated with serum retinol in patients with cardiovascular disease. Eur J Nutr. 2019.

Olsen T, Blomhoff R. Retinol, Retinoic Acid, and Retinol-Binding Protein 4 are Differentially Associated with Cardiovascular Disease, Type 2 Diabetes, and Obesity: An Overview of Human Studies. Adv Nutr. 2019.