Nye nordiske næringsstoff­anbefalinger på vei

Blir mer omfattende, inkluderende og evidensbasert enn noen gang. Hvordan kan du bidra?

Evidensgrunnlaget for de nasjonale anbefalingene om næringsstoffer i Norden er som kjent Nordic Nutrition Recommendations (NNR). Forarbeidene til den sjette utgaven av NNR, NNR2022, er godt i gang, under ledelse av professor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo. Lanseringen er i 2022.

Arbeidet organiseres av Helsedirektoratet i Norge, men involverer alle de fem nordiske landene. De baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen) samt Færøyene, Grønland og Åland, er observatører. Som tidligere er Nordisk Ministerråd oppdragsgiver.

Totalt 42 av kapitlene fra NNR2012 skal oppdateres og flere nye kapitler kan komme i tillegg, av en rekke eksperter fra både Norden og andre land. Interesserte eksperter kan melde seg via nettsidene til NNR2022: https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutrition-recommendations-2022. De nye NNR vil i større grad enn tidligere inkludere matvarebaserte kostråd, og integrere bærekraft. Et internasjonalt seminar om bærekraftig kosthold ble holdt i Oslo 11. mars i år.

Rune Blomhoff leder arbeidsgruppen, eller «Komiteen», som er ansvarlig for organiseringen og implementeringen av NNR2022. Komiteen består foruten Blomhoff av to medlemmer fra hvert av landene. Fra Norge deltar Jacob Juel Christensen (UiO/OUS) og Helle Margrete Meltzer (Folkehelseinstituttet). En fullstendig liste med medlemmer finnes på den ovennevnte nettsiden. Klinisk ernæringsfysiolog Anne Høyer er komiteens prosjektsekretær. Komiteen skal blant annet oppnevne et eget vitenskapelig råd (Scientific Advisory Group) med internasjonale forskere.

Baseres på systematiske kunnskaps­oppsummeringer

De fleste nasjonale kostråd i verden er i hovedsak laget ut fra eksperters egen kunnskap, noe som også var tilfelle med de første utgavene av NNR. NNR2012 var blant de første offisielle anbefalingene som ble utviklet på en transparent, evidensbasert måte basert på nye systematiske kunnskapsoppsummeringer. Dette prinsippet videreføres og styrkes i NNR2022. Et eget team vil utføre systematiske kunnskapsoppsummeringer over prioriterte temaer, som så informerer utarbeidelsen av selve anbefalingene. For noen temaer vil imidlertid eksisterende kunnskapsoppsummeringer benyttes dersom de oppfyller forhåndsdefinerte krav. Som med NNR2012 vil alle de endelige systematiske kunnskapsoppsummeringene fagfellevurderes og publiseres separat. I tillegg skal protokollene for kunnskapsoppsummeringene registreres på forhånd. De metodologiske prinsippene for utarbeidelsen av anbefalingene vil også publiseres.

Ønsker innspill fra publikum

For å gjøre prosessen enda mer åpen, kan alle innen 31. desember 2020 anonymt sende inn forslag til temaer for nye systematiske kunnskapsoppsummeringer til NNR2022. Foreløpig har over 40 forslag kommet inn; en liste over alle forslag vil bli publisert. Foreslåtte temaer vil bli vurdert med henblikk på relevans (oppfyller mandatet til NNR 2022), behov og potensiell betydelighet. Øvrige krav til utformingen av forslagene finnes på nettsidene til NNR.

Interessekonflikter: Undertegnede har vært involvert i forarbeidene til NNR2022 siden 2019.