Kjære leser

De siste tre månedene har det ikke alltid vært lett å konsentrere seg eller bry seg om ernæring, må jeg innrømme. I begynnelsen var det umulig å holde seg unna nyheter og diskusjoner om koronavirus og Covid-19. Nå i juni er det allerede indeksert over 19 000 artikler om det på Pubmed. Etter hvert ble til og med utmattende å tenke på at jeg burde tenke på noe annet!

Det har vært skrevet mye om nye matvaner under «lockdown» (alt fra baking til trøstespising) og mat for å «styrke» immunforsvaret, men til tider har det føltes som ernæring ikke er så viktig i slike tider. Det er selvfølgelig feil, og det er derfor helt på sin plass at vi i dette nummeret kan publisere en omfattende artikkel om ernæring for pasienter med Covid-19. Særlig hyggelig er det at denne artikkelen er skrevet av våre to nye redaksjonsmedlemmer: Ingvild Hansen Ivan og Dijana Stupar, begge kliniske ernæringsfysiologer. På ntfe.no kan du også lese en artikkel om intensivernæring for pasienter med Covid-19 av Sedegheh Gharagozlian ved Oslo Universitetssykehus/Ullevål.

Vi publiserer også to vitenskapelige, fagfellevurderte artikler i dette nummeret. Den første, av Samira Lekhal og Helena Slapø omhandler tiltak for å redusere andelen av sukkerholdig brus som ble innført i NorgesGruppens butikker i 2017. Dette kan sees på som et tilnærmet naturlig «eksperiment» med atferdsøkonomiske virkemidler, eller «nudging». I den andre artikkelen gir Ida Synnøve Grini og medarbeidere interessante innblikk i matvaner og holdninger til mat og helse blant hjemmeboende eldre, med både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Vi har også allerede publisert en studie av kosthold hos kvinnelige fitnessutøvere – «Abs are made in the kitchen» – som ligger kun på nett, av Therese Fostervold Mathisen: i hvilken grad opp­fyller de kostrådene?

Med blant annet «Klimakur 2030» er mat og bærekraft et stadig aktuelt tema, og i dette nummeret starter en artikkelserie av Daniel Bieniek om matproduksjon og klimaeffekter. Første artikkel gir nyttig bakgrunnsinformasjon om konsekvenser av klimaendringer.

Du har med andre ord fått et litt mer fyldig nummer enn normalt denne gang, noe som kommer godt med når det ser ut til å bli en sommer med mindre reising. Det viktigste er at den blir god og inneholder passe mengder is, solkrem – og godt smittevern!