Bokomtale: Historien om Lipidklinikken – en eventyrlig reise

Forfatter: Leiv Ose

Tittel: Historien om Lipidklinikken – en eventyrlig reise. Etablering av et behandlingstilbud til pasienter med familiær hyperkolesterolemi.

Utgivelsesår: 2019

Antall sider: 160 sider

Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus i Oslo er en institusjon. Den har siden oppstarten på 80-tallet vært helt i front når det gjelder behandling av pasienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) og andre dyslipidemier. Den har et godt rykte blant lipidinteresserte her til lands, og dessuten vært sentral i å gjøre Norge relevant for de internasjonale lipidmiljøene. På tross av at et stort antall personer har bidratt i den daglige driften, skyldes Lipidklinikkens suksess først og fremst dens leder fra begynnelsen av: barnelege Leiv Ose. Etter tre tiår ved roret gikk Ose av med pensjon i 2014. Nylig kom utgivelsen av boken Historien om Lipidklinikken – en eventyrlig reise. Etablering av et behandlingstilbud til pasienter med familiær hyperkolesterolemi, skrevet av Leiv Ose selv. Målet med bokenvar å beskrive hvordan Lipidklinikken ble et tilbud med behandling til pasienter med FH. – Drivkraften, skriver Ose, har vært troen på at det var mulig å utvikle et tilbud til pasientgruppen med FH. Denne historien viser at han fikk rett.

Boka innledes med en omtale av Lipidklinikkens tidlige år. Ose gir her en beskrivelse av kompetansen han ervervet seg gjennom klinikk og forskningsarbeid både i Norge og USA, og hvordan denne utstyrte ham med en unik forståelse av problemstillingen knyttet til hyperkolesterolemi hos barn. Ose fikk i 1984 tildelt midler til å opprette en poliklinikk for å behandle barn med FH, og snart ble klinikken kjent som Lipidklinikken. Ose var en visjonær; han hadde stor tiltro til kosthold som en del av behandlingen av dyslipidemier, så den første Ose ansatte var en klinisk ernæringsfysiolog. Pasientkonsultasjonene foregikk da med både lege og klinisk ernæringsfysiolog til stede ved samme bord, og behandling med medisiner og kosthold har siden gått hånd i hånd.

Boka er inndelt i 17 korte og lengre kapitler, noen som kronologisk følger en serie hendelser i Lipidklinikkens historikk, andre som tar for seg konkrete temaer knyttet til klinikkens problemstillinger og virksomhet. Boka har i tillegg åtte vedlegg med utfyllende informasjon om noe av «produksjonen» som utgikk fra Lipidklinikken, blant annet Oses åpningsforedrag ved Hjerteaksjonen i 1988 og 2004, samt en rekke masterstudier, doktorgradsavhandlinger og annet vitenskapelig arbeid. Boka er rikt illustrert med avisutklipp, fotografier, bokomslag og lignende. Den dokumenterer et stort antall hendelser som har hatt viktig historisk betydning, ikke bare for Lipidklinikkens selv, men for det offentlige ordskiftet, sistnevnte særlig gjennom kontakten med media. Blant annet berøres diskusjonen omkring kolesterolets betydning for hjerte- og karsykdommer, som flere tiår senere fremdeles dukker opp jevnlig. Kreativitet og oppfinnsomhet har vært nøkkelord i Lipidklinikkens suksess. Dette har også gikk seg uttrykk i innslag av kunst og kultur, blant annet malerier og skulpturer. Ikke helt uventet er det derfor Mona Lisa som pryder frontomslaget av boka. Hadde hun FH? Ose dokumenterer dette i en av hans publikasjoner. Kommunikasjon og formidling har videre vært sentralt for Lipidklinikken, og kombinert med Oses forkjærlighet for design og estetikk har dette resultert i vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling i form av kampanjer, informasjonshefter, og informasjonsfilmer. En viktig målgruppe har vært familier med FH, særlig barn og unge. Det ble også laget en populær kokebok. Lipidklinikken har slik vært en viktig kunnskapsressurs for forskere, politikere og befolkningen ellers. Nasjonal Kompetansetjeneste for FH (NKT for FH), opprettet i 2014, viderefører i dag denne tradisjonen i tett samarbeid med Lipid­klinikken.

Leiv Ose og Lipidklinikken har hatt stor betydning for mange pasienter og ansatte. Denne boka er et testament til Leiv Oses mangeårige innsats for personer med FH.

Interessekonflikter: Leiv Ose var biveileder for Christensen under doktorgradsarbeidet i perioden 2014-2017 hvor Christensen var ansatt ved Lipidklinikken. Christensen assisterte Ose med å transkribere intervjuer han hadde hatt i forbindelse med arbeidet til denne boken. Christensen er ansatt ved Nasjonal Kompetansetjeneste for FH.