Sunn Idrett-konferansen 2020

Tema for årets online Sunn Idrett-konferanse var «Sunn Idrett for hele norsk idrett – hva må til?».

Nærmere 1000 personer fikk med seg de to delene av årets Sunn Idrett-konferanse via live stream, og over 750 har allerede sett opptakene (se lenke nederst i artikkelen). Det var ny deltakerrekord med god margin, noe som gir et signal om at temaene Sunn Idrett jobber med oppleves som viktige. Årets Sunn Idrett konferanse markerte at Sunn Idrett ved årsskiftet ble en del av Norges idrettsforbund og skal jobbe med å spre viktig kompetanse om idrettsernæring til hele idretts-Norge og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon. 

Temaer

Del 1 rettet seg hovedsakelig mot særforbund, idrettskretser og ledere i idretten, og hadde undertittel «Anerkjennelse, forankring og samarbeid». Målet med denne første delen var å inspirere og støtte flere særforbund og idrettsmiljøer til å jobbe mer systematisk med forebygging av spiseforstyrrelser i idretten.

– Jeg har tro på at Sunn Idrett og særforbundene kommer til å klare dette meget godt, sa idrettspresident Berit Kjøll i sin åpningstale. Som et resultat av konferansen har allerede flere nye særforbund tatt kontakt med Sunn Idrett for å komme i gang.

Del 2 av konferansen rettet seg mot alle som har en relasjon til idrettsungdom – trenere, foreldre, ansatte på idrettsgymnas, helsepersonell eller utøvere som ønsker å være bevisst i sin rolle som forbilde. Målet for del 2 av konferansen var å øke bevissthet og gi kunnskap og praktiske råd om kommunikasjon og rollen som forbilde for idrettsungdom når det gjelder mat, kropp og trening.

Øystein Pettersen var konferansier, idrettspresident Berit Kjøll og toppidrettssjef Tore Øvrebø åpnet henholdsvis del 1 og del 2, innleggsholdere var psykiater og professor Finn Skårderud, forsker og klinisk ernæringsfysiolog Vegard Lysne og Sunn Idrett. Videre ble det holdt panelsamtaler med representanter fra de fire forbundene som startet Sunn Idrett, breddesjef i Norges Idrettsforbund Anja Veum, WANG Ung trener Tessa Sørensen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Her ser du opptakene fra begge delene av Sunn Idrett konferansen 2020.

«Take homes»

Del 1:

Finn Skårderud: Spiseforstyrrelser er en alvorlig utfordring i idretten. «Tenk om spiseforstyrrelser var et virus. Da hadde veldig mye sett annerledes ut nå. Da ville det vært nødvendig å sette inn en rekke tiltak. Hvordan oppstår sykdommen? Hvordan smitter den? Hva kan gjøres for å begrense omfanget? Hvor mange behandlere trengs? Da hadde epidemiologene rykket inn og fortalt i beste sendetid om omfang og spredning. Og minst tre statsråder, fra helse, kultur og utdanning, hadde satt inn strakstiltak.»

Panelsamtale: Særforbundenes rolle:

  • Erfaringer fra to av forbundene som startet Sunn Idrett: Norges Skiforbund v/Brit Baldishol og Norges Friidrettsforbund v/Kjetil Hildeskor

  • Refleksjoner fra nye forbund som ønsker å jobbe mer målrettet med Sunn Idrett: Norges Svømmeforbund v/Tore de Faveri og Norges Kickboxingforbund v/Anette Sexe

  • Viktigheten av Sunn Idrett som et satsningsområde i Norges idrettsforbund v/breddeidrettssjef Anja Veum

Sunn Idrett: Hvilke tiltak og tilbud finnes og hvordan vil vi tilnærme oss hele norsk idrett. En oversikt presentert ved fagansvarlig og klinisk ernæringsfysiolog Marianne Strand-Udnæseth og rådgiver, forsker og klinisk ernæringsfysiolog Kristin Lundanes Jonvik

Del 2:

Finn Skårderud: Ungdom, identitet og rollemodeller. Om hvordan rollemodeller former identiteten vår. Hvem ser barn og ungdom opp til? Hvem påvirkes de mest av? Det typiske forbildet, hvem og hva prøver de å kopiere. Hvordan påvirkes de? Hvilket ansvar har idretten?

Panelsamtale: Fra utøverperspektivet - hva er en god rollemodell? Dialog mellom tidligere langrennsløpere Øystein Pettersen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Finn Skårderud.

Vegard Lysne: Kritisk tekning og kildebruk: begynn med deg selv. Om blant annet kvasivitenskap, selvutnevnte eksperter, Dunning-Kruger effekten, feilinformasjon og konsekvenser.

Sunn Idrett: Kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt: råd til trenere og foreldre. Med 2 hovedbudskap: 1. Barn og ungdom trenger trygge voksne som viser vei, som selv kan vise at de har et avslappet og godt forhold til mat og kropp, og som kan snakke om mat og kropp på en god og balansert måte. 2. Barn og ungdom trenger trygge voksne som våger å ta bekymringspraten, når vi oppdager tegn på at ting kanskje ikke er som det skal.

Panelsamtale: Fra trenerperspektivet: Hvordan kan trenere og foreldre være gode (mat)forbilder? Dialog mellom Øystein Pettersen, trener ved WANG Ung Oslo Tessa Sørensen og Finn Skårderud.