Nytt fra norsk ernæringsforskning

Metodene bak de nordiske kostrådene

Arbeidet med å oppdatere de nordiske kostrådene er i full gang. Tre artikler som beskriver det vitenskapelige rammeverket for dette arbeidet er nå publisert, med vår redaktør Erik Arnesen i en sentral rolle. Den første artikkelen omhandler prinsippene og metodene bak næringsstoffanbefalingene, og beskriver alt fra organiseringen av prosjektet, prosedyrer for å oppdatere de ulike kapitlene, utvalg av hvilke nye systematiske gjennomganger som må gjennomføres, og hvordan de ulike referanseverdiene skal fastsettes1. De nordiske rådene skal baseres på kvalifiserte systematiske oversiktsartikler, og den andre artikkelen beskriver kriteriene for hva som regnes som en slik artikkel2. Den tredje artikkelen beskriver hele prosessen med å i praksis utvikle en kvalifisert systematisk oversiktsartikkel3. Sammen utgjør disse tre artiklene det vitenskapelige rammeverket som legges til grunn for oppdatering av de nordiske kostrådene, og skal sikre en transparent og ryddig prosess.

Koffein øker styrke og kraftutvikling hos trente kvinner

Martin Norum, Linn Christin Risvang og medarbeidere ved London Sport Institute gjennomførte en dobbeltblindet randomisert kryssoverstudie hvor 15 godt trente kvinner inntok enten 4 mg/kg koffein (tilsvarende 2-4 kopper kaffe) eller placebo før de gjennomførte et batteri av styrketester4. De observerte en betydelig bedring i prestasjon målt ved maksløft eller maks repetisjoner på 60% av maksløft i både knebøy og benkpress når kvinnene fikk koffein før økten. De målte også bedre maksimal muskelsammentrekning, spenst og kraftutvikling. Studien viser at koffein kan være et effektivt tilskudd for å forbedre treningsprestasjon, og dermed potensielt også treningsutbyttet.

Vitamin K2 og hjertesykdom

Lite er kjent om sammenhengen mellom vitamin K og hjertehelse. I tillegg vet vi lite om hvorvidt vitamin K1 og K2 har samme effekt, noe som kan være relevant ettersom de finnes i ulike matvarer og metaboliseres forskjellig. Teresa Haugsgjerd og medarbeidere ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, undersøkte assosiasjonen mellom inntak av de to formene av vitamin K og risiko for hjertesykdom i helseundersøkelsen i Hordaland, en kohort bestående av nesten 3000 kvinner og menn som var 46-49 år ved starten av oppfølgingstiden5. Hovedfunnet var at et høyere inntak av vitamin K2, som vi hovedsakelig finner i meieriprodukter, kjøtt og eggeplomme, var assosiert med lavere risiko for hjertesykdom. Den samme assosiasjonen ble ikke observert for vitamin K1.

Vektendring etter hoftebrudd

Hoftebrudd hos eldre fører ofte til tap av mobilitet og uavhengighet, men til nå har ernæringens rolle fått liten oppmerksomhet. Hanne Rosendahl-Riise og medarbeidere ved Universitetet i Bergen gjennomførte derfor en studie der de rekrutterte deltakere over 60 år som ble innlagt med sitt første hoftebrudd6. Av de som fullførte studien, ble det observert et vekttap hos 75% i den tidlige fasen etter hoftebruddet, og dette vekttapet var assosiert med tap av mobilitet 2 måneder senere. Studien hadde et betydelig frafall, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Men det gir en første indikasjon på at ernæringsstatus kan være av stor betydning for denne pasientgruppen.

Metabolsk friske overvektige og kardiovaskulær risiko

En undergruppe av overvektige har blitt beskrevet som metabolsk friske, ettersom de sammenlignet med metabolsk syke overvektige har en gunstig lipidprofil og god insulinfølsomhet. Denne gruppen har blitt rapportert å ha noe høyere kardiovaskulær risiko sammenlignet med friske normalvektige, men lavere enn de metabolsk syke overvektige. Ettersom vi vet lite om de metabolske forskjellene på metabolsk friske og syke overvektige, gjennomførte Vibeke Telle-Hansen og kollegaer ved Universitetet i Oslo en tverrsnittsstudie med en omfattende kartlegging av den metabolske profilen7. Her observerte de, i samsvar med det som tidligere har vært rapportert for sykdomsrisiko, at de metabolsk friske overvektige utgjorde en intermediær kategori mellom de normalvektige og de metabolsk syke overvektige.

Referanser

  1. Christensen JJ, Arnesen EK, Andersen R, et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 - principles and methodologies. Food Nutr Res. 2020;64.

  2. Arnesen EK, Christensen JJ, Andersen R, et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 - structure and rationale of qualified systematic reviews. Food Nutr Res. 2020;64.

  3. Arnesen EK, Christensen JJ, Andersen R, et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 - handbook for qualified systematic reviews. Food Nutr Res. 2020;64.

  4. Norum M, Risvang LC, Bjørnsen T, et al. Caffeine Increases Strength and Power Performance in Resistance-trained Females During Early Follicular Phase. Scand J Med Sci Sports. July 2020:sms.13776.

  5. Haugsgjerd TR, Egeland GM, Nygård OK, et al. Association of dietary vitamin K and risk of coronary heart disease in middle-age adults: the Hordaland Health Study Cohort. BMJ Open. 2020;10(5):e035953.

  6. Rosendahl-Riise H, Dierkes J, Ådnanes S, et al. Weight changes and mobility in the early phase after hip fracture in community-dwelling older persons. Eur Geriatr Med. 2020.

  7. Telle-Hansen VH, Christensen JJ, Formo GA, et al. A comprehensive metabolic profiling of the metabolically healthy obesity phenotype. Lipids Health Dis. 2020;19(1).