Nytt fra Foreningene

Nytt fra KEFF

Kristine Wingård Johansen
Kristine Wingård Johansen

LEDER

Kjære medlemmer!

Vi håper alle har hatt en fin og solfylt ferie, med god tid til avslapning og ro. Styret er i gang med arbeidet igjen etter sommeren, og kan informere om følgende som har skjedd siden sist:
KEFF ble i juni akseptert som medlem av International Confederation of Dietetic Associations (ICDA), som er en sammenslutning av nasjonale medlemsforeninger. ICDA ble etablert i 1952, og har nå medlemmer fra over 40 land. Fra før er KEFF medlem av European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), som ble etablert i 1978. Både ICDA og EFAD arbeider med profesjonsutvikling innenfor klinisk ernæring, blant annet ved å diskutere ulike minstestandarder for utdanning og arbeid. Sissel Urke Olsen og Sissi Stove Lorentzen har ansvar for det internasjonale arbeidet i KEFF, og er KEFFs representanter både i EFAD og ICDA. KEFF setter stor pris på det arbeidet de gjør.

KEFF ble for en tid tilbake kontaktet av et filmselskap som ønsker å lage en kort film om kef-yrket til bruk ved blant annet videregående skoler, i serien «Mitt yrke» som kringkastes av NRK. Arbeidet er nå kommet så langt at det er plukket ut to kandidater som skal delta i filmprosjektet, og detaljplanleggingen kan starte. Vi er spente på resultatet.

Blant medlemmene i KEFF er det ytret ønske om å holdes tettere informert om ulike saker styret arbeider med. Dette vil kunne inspirere til mer deltagelse og aktivitet i medlemsmassen. Styret har diskutert behov for enkle nyhetsbrev eller andre informasjonskanaler og arbeider videre med dette.

KEFF konferanse 2017 holdes mandag 13.03.17 på UBC Ullevål stadion. Styret håper dere allerede nå kan sette av tid i kalenderen. Som en prøveordning blir det neste år en 1-dags konferanse med vekt på forskning innenfor vår egen yrkesgruppe. KEFF ønsker også å avholde et fagpolitisk seminar kvelden før konferansen, søndag 14.03.17, med mulighet til å legge frem og diskutere aktuelle saker i foreningen i forkant av årsmøtet.

Sist, men ikke minst, arrangerer KEFF etterutdanningskurs i høst. 7.-11. november er det fedme som står i fokus på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Dette vil være Norges mest omfattende og grundige kurs i overvekt og metabolisme ved fedmebehandling. Kurset vil gi en oppdatert gjennomgang av metabolske og psykologiske faktorer ved overvekt hos voksne, ungdommer og barn som påvirker og kontrollerer spisevaner. Forskning bak ulike behandlingsmetoder og dietter blir presentert. For mer informasjon og påmelding se http://meetings.event123.no/KEFF/Etterutdanningskurs2016/.

Med ønsker om en fin høst!
På vegne av styret, med vennlig hilsen
Kristine Wingård Johansen