Konferanser og Møter

Møter i Norge

14. - 15. September 2016

Sjømat og helse, Radisson Blu, Bryggen, Bergen http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Konferansen_Sjomat_og_helse/1254015794290

21. September 2016

Merking i søkelyset, P-hotels Grensen, Oslo http://teknologiskmatforum.no/0_PDF_FOLDER_ALL/web/pdf_7.html

26. – 27. September 2016

Norwegian Epidemiology Conference, Grand Hotell Terminus, Bergen, http://nofe.no/kurs-og-konferanser-2/

7. – 11. November 2016

KEFFs etterutdanningskurs i overvekt og metabolisme Trondheim, www.keff.no